Ung og nyplantet skov er ikke lig med kedelig skov

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Slagelse.News – Et nyt katalog fra Naturstyrelsen giver inspiration til alle, der arbejder med nye og unge skove. Det er også skrevet til folk, der elsker at færdes mellem stammer og træer. Et af eksemplerne er Rosenkildeskoven, som er en sanseskov i Nordskoven ved Slagelse Nordby.

Et nyt katalog skal give inspiration til alle, der arbejder med planlægning, indretning og drift af nye og unge skove.

Med en god blanding af erfaringsbaserede tommelfingerregler og eksempler fra konkrete skove gør kataloget op med forestillingen om, at ung og nyplantet skov er lig med kedelig skov.

Et af eksemplerne er Rosenkildeskoven ved Slagelse Nordby, der er en handicapvenlig sanseskov for udviklingshæmmede. Det skriver Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Staten har plantet flere end 100 skove i de sidste 30 år

De seneste 30 år har staten plantet flere end 100 nye skove i Danmark, og det giver en række gevinster. De nye skove beskytter vores drikkevand og klima og giver muligheder for bedre folkesundhed og et attraktivt friluftsliv.

Nu samler et nyt katalog fra Sektion for landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet de bedste erfaringer med at etablere ny skov, der giver brugerne naturoplevelser og muligheder for friluftsliv fra dag ét.

»Med inspirationskataloget sætter vi fokus på, hvordan man med ret enkle midler kan forvandle en bar mark til en nyetableret skov, der med det samme skaber attraktive rammer for friluftsliv og naturoplevelser,« siger professor på Københavns Universitet, Frank Søndergaard Jensen, og fortsætter:

»Samtidig giver kataloget en lang række eksempler på, hvordan man løbende kan tilføje nye muligheder for naturoplevelser og friluftsliv i unge skove.«

Læs kataloget: Naturoplevelser og friluftsliv i nye skove – inspirationskatalog (ku.dk).

Kataloget er på 116 sider og er illustreret med 121 flotte billeder fra en lang række unge skove i Danmark og nabolandene. Det er skrevet til fagfolk og alle os andre, der bare elsker at færdes mellem stammer og træer. Det skriver Naturstyrelsen.

Sanseskoven Rosenkildeskoven i Nordskoven i Nordbyen

I Rosenkildeskoven, som ligger i Nordskoven i Slagelse, har man lavet en handicapvenlig sanseskov. Skoven, der blev anlagt i 2017, strækker sig over 4,2 ha. Skoven er indrettet som en sanseskov, der er let tilgængelig for personer med funktionsnedsættelse.

Skoven er skabt i samarbejde med Autismecenter Vest, Specialcenter Slagelse, brugerrådet i Nordskoven og Naturstyrelsen.

Skoven er tilplantet med klynger af forskellige træer, der med tiden kommer til at give forskellige sanseindtryk, når man bevæger sig rundt ad stierne.

Der er raslende lyde fra bævreasp, lysende hvide stammer på birketræer og småbladet lind, der giver et dejligt lysspil. Der er også frugttræer og -buske, der kommer til at give forskellige smagsoplevelser.

Læs også: Rosenkildeskoven – en handicapvenlig sanseskov (slagelse.dk).

Man bevæger sig rundt ad brede stier af jævnt og faststampet grus. Stierne er lette at køre på med både rollator og kørestol. Rundt langs stierne er der opstillet borde- og bænkesæt, hvor man enten kan sætte sig på en bænk, eller køre helt hen til bordet med kørestol.

Marker omkring Slagstrup og Lille Valby bliver til skov

I de kommende år vil marker omkring Slagstrup og Lille Valby nord for Slagelse udvikle sig til et skov- og naturområde ─ Nordskoven.

Ældre kort over Nordskoven i Nordbyen. (Illustration: Slagelse Kommune).

Naturstyrelsen og Slagelse Kommune har i fællesskab udvalgt et godt 300 hektar stort landbrugsområde som fremtidigt skovområde. Markerne ved Slagstrup er valgt, fordi de er tæt på byen. Den nye skov skal være let at komme til, så flest muligt kan få glæde af den.

Da jorden opkøbes frivilligt, kan skovområdet udvikle sig geografisk i forskellige retninger.

Læs også: Nordskoven – skovrejsning (slagelse.dk).

Øverst: Den nordlige del af Slagelse, hvor Nordskoven er projekteret til at være (gulgrøn farve). (Illustration: Slagelse Kommune). PM/RK/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.