Forsvaret udskyder værnepligtsholdene

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse.News – Forsvaret udskyder indkaldelsesdatoen for de værnepligtige i Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, men ikke for blandt andet Hesteskadronen ved Gardehusarregimentet i Slagelse.

På baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at imødegå smittespredning af COVID-19 har Forsvaret besluttet at udskyde indkaldelsesdatoen for de værnepligtige Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Den nye mødedato er 1. marts 2021.

Forsvaret fastholder derimod indkaldelsen til Hesteskadronen ved Gardehusarregimentet i Slagelse. Det skriver Forsvarskommandoen i en pressemeddelelse.

Hesteskadronen og Livgarden er kritiske funktioner

Forsvaret vil fastholde indkaldelsen til Hesteskadronen ved Gardehusarregimentet den 1. februar, ligesom det ikke vil have indflydelse på indkaldelsen til Den Kongelige Livgarde i april 2021, da disse funktioner er vurderet kritiske for opretholdelsen af Forsvarets kapaciteter og forpligtelser.

Er du indkaldt som værnepligtig med start den 1. februar eller den 25. januar vil du få direkte besked om udskydelsen og ny mødedato fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse via din e-Boks.

Alle værnepligtige vil fortsat modtage løn fra den oprindelige indkaldelsesdato, selvom mødedatoen for værnepligten er udskudt.

»Det er en meget trist situation. Vi ved, at mange værnepligtige har glædet sig til at starte i Forsvaret, og at mange har ventet længe på at komme ind. Det er derfor ikke en beslutning vi træffer med lethed. Men den nuværende situation kræver, at vi udviser den størst mulige forsigtighed,« siger forsvarschef, general Flemming Lentfer og fortsætter:

»Vi er kede af, at udmeldingen til de kommende værnepligtige kommer så sent. Det skyldes alene, at vi har forsøgt at vende hver eneste sten for at finde en måde, hvorpå alle eller enkelte grupper ville kunne komme ind og aftjene deres værnepligt som planlagt. Det er på baggrund af disse grundige overvejelser, at vi ser os nødsaget til at udskyde indkaldelserne.«

For så vidt angår allerede tjenestegørende værnepligtige færdiggøres deres uddannelse frem til hjemsendelsesdatoen, idet forholdene for indkvartering, bespisning og en eventuel justering af weekendperioder skærpes, så smittespredning undgås.

Konsekvensen af COVID-mutationen B117 er ukendt

COVID-19-situationen har udviklet sig, og der er tilkommet en ny mere smitsom virusmutation, hvilket har medført yderligere restriktioner i samfundet for at minimere smittespredningen.

Det er Forsvarets vurdering, at selvom Forsvaret kan afvige fra de generelle krav om afstand og forsamlingsloft så skal uddannelserne, herunder uddannelse af værnepligtige, gennemføres under størst mulig hensyntagen til de almindelige sundhedsmæssige retningslinjer for at undgå smittespredning.

Da konsekvensen af den nye COVID-19 mutation B117 endnu ikke er kendt, finder Forsvaret det ikke hensigtsmæssigt at indkalde de værnepligtige som planlagt, hvorfor mødedatoen er udskudt. Det oplyser Forsvarskommandoen.

Der bliver tale om et uddannelsesmæssigt efterslæb

De værnepligtige udgør en nødvendig kapacitet og et fundament for Forsvarets samlede indsættelsesevne.

De værnepligtige indgår efter endt uddannelse i totalforsvarsstyrken, og en betydelig del vil fortsætte i Forsvaret med henblik på at blive professionelle soldater, ligesom værnepligten ved Den Kongelige Livgarde blandt andet er rettet mod bevogtningsopgaver omkring de kongelige slotte og palæer.

Udskydelse af værnepligtsuddannelsen vil alene betyde et uddannelsesmæssigt efterslæb, der kan indhentes, såfremt den værnepligtige måtte ønske en videre karriere i Forsvaret.

Udskydelsen, og dermed den afkortede værnepligtstid, vil ikke stille den enkelte værnepligtige ringere i forhold til en eventuel senere ansøgning eller karriere i Forsvaret.

Øverst: Værnepligtige i Gardehusarregimentet i august 2020. (Foto: Forsvarsgalleriet). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.