Elektriske hæve-sænke-pullerter på vej i bymidten

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Slagelse.News – Byrådet vil stoppe uhensigtsmæssig kørsel og parkering i bymidten ved hjælp af elektriske hæve-sænke-pullerter. Business Slagelse er glade. Sct. Mikkels Kirke er også glade, men udtrykker bekymring for bedemænd, gangbesværede og brudepars adgang til kirkepladsen.

Erhvervs- og Teknikudvalget i Slagelse Byråd ønsker at begrænse uhensigtsmæssig kørsel og parkering i Slagelse bymidte ved hjælp af elektriske hæve-sænke-pullerter, også kaldet ambassadepullerter.

»Vi hører jævnligt fra erhvervsdrivende og borgere at de er utrygge når de bevæger sig rundt på Schweizerpladsen og Nytorv, da bilisters færdsel medvirker til, at der opstår farlige situationer. Desuden ses ofte ganske mange parkerede biler inden for de områder, der er udlagt som fodgængerprioriterede arealer,« står der i referatet fra Erhvervs- og Teknikudvalgets møde den 10. august 2020.

Business Slagelse og de forretningsdrivende er begejstrede, hvorimod Sct. Mikkels Kirke udtrykker bekymring for, om blandt andet bedemænd, gangbesværede og brudepar kan løbe ind i problemer.

Har modtaget 27 høringssvar, hvoraf 24 er positive

Der er to modeller: 1) Den lille model, som består af fem porte, der vil sikre Nytorv, Fisketorvet, Nygade og Schweizerpladsen, og 2) den store model med seks porte, der derudover kan sikre Rosengade (og dermed Stenstuegade), Gl. Torv og et stykke af Skovsøgade.

Sagen rækker tilbage til 2012, hvor det daværende Teknik- og Miljøudvalg besluttede at opstille pullerter i bymidten, men midlerne omdisponeret til andre opgaver umiddelbart efter.

Kommunen har modtaget 27 høringssvar, hvoraf de 24 er positive. 10 peger på den store model, og en enkelt, Sct. Mikkels Kirke, peger på den lille model.

Sct. Mikkels Kirke udtrykker bekymring for, om den store model vil gøre adgangen til kirken for kompliceret at håndtere. Derfor peger menighedsrådet på den lille model. Beredskabet og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi pointerer i øvrigt, at projektet skal følge lovgivningen om adgang for redningskørsel.

Erhvervs- og Teknikudvalget har nu besluttet at arbejde videre med en løsning, som tager udgangspunkt i den store model. Dog vil udvalget invitere en repræsentant fra henholdsvis Beredskabet og Sct. Mikkels Kirkes menighedsråd til at deltage i projektets projektgruppe.

Kirken ville gerne have været inddraget i forarbejdet

Sct. Mikkels Kirke skriver i sit høringssvar, at menighedsrådet gerne ville have været inddraget i forarbejdet på et langt tidligere tidspunkt, da byråd og forvaltning åbenbart ikke har været helt opmærksomme på, at der bør tages hensyn til borgere med ærinde ved og i Sct. Mikkels Kirke.

»Det gælder ved kirkegang om søndagen, ved deltagelse i eftermiddags- og aftenarrangementer og koncerter, ærinder på kirkekontoret, deltagelse i bisættelser eller begravelser hverdage og lørdage, dåb på lørdage, vielser. Endvidere skal der for bedemænd og blomsterhandlere være nem tilkørsel,« skriver menighedsrådet og fortsætter:

»Ganske mange gange om året kommer mennesker til disse begivenheder, og der bør være nem adgang for ældre og dårligt gående – en model med at tildele folk en kode til at aktivere pullerterne kan ikke anvendes.«

Menighedsrådet kan med andre ord ikke gå ind for den store model, hvor der skal placeres pullerter et stykke nede i Løvegade.

»Menighedsrådet har orienteret borgmester John Dyrby Paulsen, som meget imødekommende sagde ja til at mødes med repræsentanter fra Kirken, om vore overvejelser. På mødet blev der ud over gennemgang af forslag 1 og forslag 2 drøftet forskellige løsninger på parkeringsforholdene på Kirkepladsen,« skriver menighedsrådet og fortsætter:

»Der blev drøftet en kommunal parkeringsvagtordning, som Borgmesteren så som en mulighed generelt i hele byen. Men vi kom med et konkret forslag om, at der opsættes pullerter ved indkørslen til Kirkepladsen, som Borgmesteren gerne ville se velvilligt på, og hvor man samtidig derved kunne spare parkeringsvagtordning.«

Det fremgår af dagsordenen og referatet, at Erhvervs- og Teknikudvalget også vil arbejde på at få sat pullerter op i Skælskør og Korsør.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Pro100Dzu / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.