Fremtiden for Skælskør rådhus og fængsel

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Skaelskor.News – Kulturafdelingen foreslår at omdanne det gamle fængsel til vandrehjem og hovedbygningen til udstillings- og eventbygning.

Kultur- og Fritidsudvalget i Slagelse Kommune skal overveje, om det gamle Skælskør rådhus og fængsel skal benyttes henholdsvis som udstillings- og eventbygning og som vandrehjem.

Det fremgår af dagsordenen for den 14. januar 2020.

Hvordan skal Skælskør Rådhus se ud i fremtiden?

På Skælskør Vandrehjem i oktober blev der fremlagt ni spændende bud på, hvordan Skælskør Rådhus skal se ud i fremtiden.

Det skete i forlængelse af et tidligere åbent hus-arrangement, hvor Kultur- og Fritidsudvalg havde stillet spørgsmålet: Hvordan skal Skælskør Rådhus se ud i fremtiden?

Læs også: Hvordan skal Skælskør Rådhus se ud i fremtiden?

»Vi oplever en stor interesse i udviklingen af Skælskør Rådhus,« sagde byrådsmedlem Troels Brandt (RV), som er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, forud for mødet og fortsatte:

»Skælskør er jo på mange måder kunstens og kulturens købstad, så hvis vi i endnu højere grad kan understøtte det og byens og borgernes stolthed, så kan vi få turisten til at blive tilflytter.«

De forskellige forslag pegede blandt andet på udstillingsbygning, lokaler til events, børnekulturcenter og ler-eksperimentarium. Desuden havde flere af forslagene peget på muligheden for at etablere et vandrehjem eller en café.

Det gamle fængsel kan være velegnet til vandreturisme

Nu har Kulturafdelingen i Slagelse Kommune udarbejdet et projektforslag til fremtidig anvendelse af Skælskør Rådhus, som Kultur- og Fritidsudvalget skal kigge på. Det sker på baggrund af de indsendte forslag.

I budgetaftale 2019-2022 er der afsat samlet 5 millioner kroner til udvikling og omdannelse af Skælskør Rådhus, så huset i fremtiden kan rumme kulturelle aktiviteter.

Kulturafdelingen foreslår, at der arbejdes videre med forslag om at omdanne det gamle fængsel til vandrehjem og hovedbygningen til udstillings- og eventbygning.

»Fængselsbygningen har på grund af fredningen få muligheder for bygningsændringer, og idéen om omdannelse til et vandrehjem, der især henvender sig til vandreturisme, vurderer Kulturafdelingen og Kommunale Ejendomme umiddelbart som en mulighed indenfor fredningsbestemmelserne,« skriver Kulturafdelingen.

Tanken er, at vandrehjemmet vil give en god synergi i forbindelse med udviklingen af naturturisme og muligheden for en nationalpark syd for Skælskør. Dog skal muligheden for at etablere badefaciliteter og mindre køkkenfaciliteter undersøges nærmere.

»Skælskør Rådhus har længe fungeret som udstillings- og eventbygning, hvor alle, der har været interesserede, kan låne lokaler til udstilling, foredrag eller lignende. En lang række af de indsendte forslag kræser på forskellig vis om en fortsat mulighed for at benytte rådhuset til dette formål,« skriver Kulturafdelingen.

Her er tanken, at funktionen som udstillings- og eventbygning vil komme flest mulige lokale borgere til gode, ligesom det vil skabe liv i bygningerne. Samtidig kan førstesalen fortsat benyttes til vielser. Udstillings- og eventbygningen kan måske organiseres gennem et brugerråd ligesom i Det Røde Pakhus.

Driften skal være enkel og uden større omkostninger

»Kulturafdelingen og Kommunale Ejendomme gør opmærksom på, at der på grund af bygningens store fredningsgrad stadig er en lang række bygningsmæssige forhold, der først kan afklares, når der er taget beslutning om, hvilke funktioner rådhuset skal indeholde i fremtiden,« oplyses det i dagsordenen.

Kulturafdelingen pointerer, at den har forsøgt at imødegå et flertal af de indsendte forslag, men at det har været nødvendigt at tage højde for de begrænsninger, som fredningen af bygningerne medfører.

Samtidig er der lagt vægt på, at driften skal være så enkel som mulig og uden betydeligt større omkostninger end i dag.

Øverst: Det gamle Skælskør Rådhus. (Foto: Slagelse Kommune). RK/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.