Korsørfregat er nu på vej til Middelhavet

Artiklen er opdateret for 8 måneder siden.

Korsor.News – Den danske fregat Niels Juel fra Korsør flyttes fra NATO’s nordlige flådestyrke til det østlige Middelhav.

Fregatten Niels Juel fra Korsør forskydes til NATO’s flådestyrke i det østlige Middelhav. Her skal fregatten løse de samme opgaver i Middelhavet, som den aktuelt løser i NATO’s nordlige flådestyrke. Det skriver Forsvarsministeriets departement i en pressemeddelelse.

Kort maskingenereret resume skrevet af kunstig intelligens (AI): Den danske fregat Niels Juel fra Korsør skifter tjeneste fra NATO’s nordlige flåde til det østlige Middelhav for at håndtere sikkerhedsopgaver i regionen. Beslutningen, taget af regeringen, begrundes med den uforudsigelige sikkerhedssituation i Mellemøsten. Forskydningen sikrer et hurtigere evakueringsberedskab i tilfælde af eskalering i Israel og Palæstina eller andre dele af Mellemøsten. Forsvarsminister Troels Lund Poulsen udtaler, at fregatten nu er tættere på om nødvendigt at reagere hurtigt. Det er endnu ikke besluttet, om fregatten aktivt vil deltage i evakueringsindsatsen.

»Sikkerhedssituationen i Mellemøsten er uforudsigelig«

Regeringen har besluttet, at fregatten Niels Juel, som er indsat i NATO’s stående flådestyrke 1 i Nordatlanten, forskydes til NATO’s flådestyrke 2 i det østlige Middelhav. Fregatten vil under indsættelse i NATO’s flådestyrke ikke sejle øst for Cypern.

Forskydningen sker for at sikre tilstrækkeligt evakueringsberedskab, hvis den aktuelle situation i Israel og Palæstina skulle sprede sig yderligere i den øvrige mellemøstlige region. Der er tale om rettidig omhu i den nuværende situation.

»Sikkerhedssituationen i Mellemøsten er lige nu uforudsigelig. Derfor har regeringen besluttet at flytte fregatten Niels Juel til det østlige Middelhav. Hvis situationen i Mellemøsten udvikler sig, og der bliver behov for yderligere evakuerings­indsats, kommer vi nu tættere på og kan reagere med kortere aftræk,« forklarer forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

Det er endnu ikke besluttet, hvorvidt fregatten skal bidrage til en eventuel evakueringsindsats. Forskydningen vil betyde, at den mulige beredskabstid for en eventuel evakueringsstøtte er kortere end ved fregattens aktuelle placering. Det Udenrigspolitisk Nævn (UPN) er orienteret om beslutningen.

Havneophold i Southampton i Englands i sidste uge

Fregatten Niels Juel, som oprindeligt var indsat i NATO’s stående flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen, havde ellers indledt sidste uge med havneophold i Southampton på Englands sydkyst. Niels Juel var næsten halvvejs i sin deployering og opholdet blev blandt andet brugt til udskiftning i dele af besætningen, skrev Forsvaret i en tidligere pressemeddelelse.

Herefter havde der atter været øvelser i flådestyrken og internt i skibet. Besætningen har derfor haft lejlighed til at stifte bekendtskab med både tyske og hollandske specialiteter. Manøvrerne er komplekse, og skibene manøvrerer med afstande på under en halv skibslængdes afstand.

Afslutningsvist blev der gennemført en ”stress-bane.” Formålet var at lade de ukrainske soldater gennemføre førstehjælp i et stressende og uvant miljø. Soldaterne deltog i makkerpar og blev præsenteret for forskellige meget realistiske momenter såsom amputationer, tarmfremfald og kraftige blødninger.

Fregatterne F361 Iver Huitfeldt, F362 Peter Willemoes og F363 Niels Juel, der er af Iver Huitfeldt-klassen, hører til i Korsør.

Øverst: Fregatten Niels Juel fra Korsør. (Foto: Forsvarsministeriet). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/0e98