“Sammen om et hav uden affald” på Stillinge Strand

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Miljø- og Fødevareministeriets kampagne “Sammen om et hav uden affald” besøger strandfestivalen ved Stillinge Strand den 4. august.

Miljø- og Fødevareministeriet afholder sommerevents med fokus på et rent hav, og lørdag den 4. august 2018 er kampagnen “Sammen om et hav uden affald” til stede på strandfestivalen ved Stillinge Strand.

De uddeler gratis vand, affaldsposer og informationsmaterialer til alle, som vil have mere information om kampen mod marint affald.

Stort skridt, hvis vi alle gør bare lidt mere

En ny undersøgelse viser, at 78 procent af danskerne ikke kunne drømme om at smide affald på stranden. Det er en forbedring af andre strandgæsters vaner, der ifølge de adspurgte er den vigtigste vej til renere strande.

»Det er jo et tegn på, at mange synes, de gør det rigtige, og samtidig vil have andre til at gøre en indsats. Vi tror på, at det styrker den samlede indsats, hvis vi viser hinanden, at vi gerne vil bidrage positivt. Hvis vi alle gør bare lidt mere, når vi er på stranden og til søs, så er det et stort skridt på vejen mod mindre affald i havet,« udtaler kontorchef Anne Kamstrup fra Miljøstyrelsen.

Minimer affaldet og aflever det de rette steder

51 procent af danskerne mener også, at affald kan ødelægge deres tur til stranden. Og affald, der skyller i land, er kun toppen af isbjerget, for 70 procent af affaldet i havet ender på havets bund, mens 15 procent skyller op på kyster og 15 procent flyder i havoverfladen. Derfor er der brug for en forebyggende indsats sideløbende med oprydning.

Kampagnen informerer om, hvordan man minimerer affaldet og afleverer det de rette steder i stedet for at smide det i vandet eller på stranden. I sidste ende handler det om en fælles værdi om, at vi ikke vil have affald i og omkring havet.

Kampagnen “Sammen om et hav uden affald” kommer også rundt i andre dele af landet for at besøge strande og havne.

Info om Strandfestival ved Stillinge Strand

Den første weekend i august afholdes Strandfestival 2018 ved den Sjællandske Vestkyst. Det bliver den første strandfestival, og den rækker fra Drøsselbjergvej 4 til Tude Å ved Bildsøvej.

Festivalen afholdes fra lørdag den 4. august til søndag den 5. august 2018 mellem kl. 10.00 og kl. 16.00. Læs mere på Facebook.

Fredag er der også en Picnickoncert ved Stillinge Hallen kl. 18.00, og lørdag er der morgensvømning ved Stillinge Strand kl. 08.00. Kl. 10.00 starter selve festivalen med events og sjove oplevelser langs hele stranden.

Festivalen sker i et samarbejde mellem Lokalrådet for Stillinge, Landsbyernes Erhvervsnetværk og Slagelse Kommunes Center for Natur og Kystturisme.


Foto: Rostra Kommunikation.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.