Vil kortlægge børn og unges trivsel i Slagelse

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse.News – »Oftest har spørgsmålet været: “Hvilke muligheder er der til at dække behovet?” og ikke så meget: “Hvilket behov kan vi skabe muligheder for?”. Det prøver vi nu at vende,« siger Katia Berg Hendriksen, der er en af initiativtagerne fra SIND Slagelse.

Danske unges psykiske mistrivsel er fortsat stigende, viser den seneste rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Men hvorfor, hvor, og hvordan står det til i Slagelse Kommune?

Det vil frivillige sociale foreninger i Slagelse Kommune forsøge at få svar på, ved at kortlægge unges trivsel i Slagelse Kommune med en gennemgribende trivselsundersøgelse.

Målet er at skabe et detaljeret overblik over hvilke dele af kommunen, der har størst behov for at sætte ind med tiltag, og hvilket tiltag der i så fald skulle være tale om.

Får de rigtige svare ved at spørge de unge selv

»Oftest har spørgsmålet været: “Hvilke muligheder er der til at dække behovet?” og ikke så meget: “Hvilket behov kan vi skabe muligheder for?”. Det prøver vi nu at vende,« siger 26-årige Katia Berg Hendriksen, der er en af initiativtagerne fra SIND Slagelse.

Sammen med flere andre sociale foreninger og tilbud har hun og hendes medfrivillige etableret en arbejdsgruppe, der har til formål at gå sammen om at få styrket unges trivsel i hele kommunen.

Undersøgelsen foregår ved et kort spørgeskema som sendes ud til børn og unge i kommunen, for eksempel gennem deres skole.

»Ved at spørge de unge selv, tror vi at vi får det mest oprigtige input, vi kan få. Og hvis bare vi opdager én enkelt sammenhæng eller udækket behov, som vi kan sætte ind over for, ja så synes vi, at succeskriteriet for projektet er opfyldt,« siger Katia Berg Hendriksen.

Katia Berg Hendriksen lægger skjul ikke på, at hun selv har haft det svært som ung.

»Dér kunne jeg godt have tænkt mig, at man i højere grad selv blev spurgt om, hvad der var behov for,« forklarer hun.

Resultatet fra trivselsundersøgelsen vil blive analyseret og efterfølgende vil konklusionerne blive offentliggjort, så alle kan få indsigt i resultaterne.

»Det bliver spændende at se, om der er nogen væsentlig sammenhæng mellem eksempelvis trivslen og den geografiske placering, om man bor indenbys eller udenbys, eller noget helt tredje,« lyder det begejstret fra Katia Berg Hendriksen.

Ønsker hjælp til at få udbredt trivselsundersøgelsen

I arbejdsgruppen er der repræsentanter for SIND Slagelse, Plexus i Slagelse, Headspace og Baros samt foreningen Sammen Om Slagelse, mens de kommunale tilbud har en observatør med som bindeled for at styrke samarbejdet.

I samme omgang søges der frivillige til at hjælpe med at få bredt trivselsundersøgelsen ud til så mange som muligt.

»Jo flere, der vil være med til at give indsigt i den lokale oplevede trivsel, jo bedre. Det vil være fantastisk, hvis vi kunne skabe et endnu bedre datagrundlag til ikke bare os selv, men til alle med interesse for at styrke trivslen blandt unge i lokalområdet,« siger Christopher Trung Paulsen, der er daglig leder for Plexus og Baros, som er henholdsvis mødested for ensomme unge og mødested for unge LGBT+-personer.

»Netop derfor har vi brug for, at der er så mange, der vil være med til at få indsamlet besvarelser til undersøgelsen som muligt,« fortsætter han.

Udover spørgeskemaet til de unge selv er der også et særskilt spørgeskema til forældre og andre pårørende, fagpersonale og andre med indsigt i de unges trivsel i lokalområdet.

Her kan man deltage i undersøgelsen her som ung:
https://forms.gle/QTVuHxaHwq1zXsSc6

Her kan man deltage som fagperson eller pårørende:
https://forms.gle/HrzU1uBv412dg6hZA

Øverst: Christopher Trung og Katia Berg Hendriksen. (Foto: Christopher Trung). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.