V, DF og RV dropper retssagen mod kommunen

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – Der bliver alligevel ingen retssag mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre på den ene side og Slagelse Kommune på den anden side.

Sidste sommer valgte Venstre, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre at stævne Slagelse Kommune i forbindelse med en ændring af styrelsesvedtægten tidligere i 2018.

S samt V, DF og RV har indgået en politisk aftale

Nu har Venstre, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre på den ene side og Socialdemokratiet på den anden side indgået en “politisk aftale”.

Parterne har aftalt at stoppe sagen, og at de ikke har yderligere kommentarer til offentligheden. Det skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

»Parterne er enige om, at sagen har principiel betydning, og at en retsafgørelse ville have været gavnlig; men parterne er også enige om, at hensyn til de involverede medarbejdere, yderligere omkostninger i sagen, og det fremadrettede samarbejde i Slagelse Kommune og Slagelse Byråd vægter højere end en retslig afgørelse af sagen,« står der i aftalen.

Aftalen er underskrevet af Knud Vincent (V), Ann Sibbern (DF) og Troels Brandt (RV) samt borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Kommunaldirektør Frank E. Andersen har også underskrevet (tiltrådt) aftalen “for så vidt angår spørgsmålet om sagsomkostninger”.

Aftalen betyder, at sagsøgerne hæver sagen ved retten

Den fulde aftaler lyder:

“Der er mellem de underskrevne parter indgået politisk aftale om den af byrådsgrupperne for V, O og B anlagte sag mod Slagelse Kommune. (Sag BS-25623/2018-NAE)

Parterne er enige om, at sagen har principiel betydning, og at en retsafgørelse ville have været gavnlig; men parterne er også enige om, at hensyn til de involverede medarbejdere, yderligere omkostninger i sagen, og det fremadrettede samarbejde i Slagelse Kommune og Slagelse Byråd vægter højere end en retslig afgørelse af sagen.

Parterne har derfor aftalt, at sagen stoppes øjeblikkeligt, og at de ikke har yderligere kommentarer til offentligheden om sagen.

Aftalen betyder, at sagsøgerne hæver sagen ved retten med oplysning om at det mellem parterne er aftalt, at hver part betaler sine omkostninger og ikke gør retslige krav af nogen art gældende mod hinanden i forbindelse med sagens ophør.”

Læs også: Slagelse Kommune stævnes af V, DF og RV.

Øverst: Slagelse Rådhus. (Foto: Slagelse Media). RK.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.