Tal fra Ankestyrelsen får politiker op ad stolen

Artiklen er opdateret for 10 måneder siden.

Slagelse.News – »Jeg fløj op af stolen, da jeg så de nye tal fra Ankestyrelsen. Det er meget bekymrende. Meningen med omgørelserne fra Ankestyrelsen er jo også, at vi skal lære af fejlene, så der ikke begås de samme fejl igen,« lyder det fra byrådsmedlem Christopher Trung i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune laver alvorlige fejl i mere end en tredjedel af ankesager om hjælp til udsatte børn, voksne og ældre. Det viser nye tal fra Ankestyrelsen. Det får byrådsmedlem Christopher Trung (K) til at råbe vagt i gevær.

Omgørelsesprocenten på socialområdet er på 35%

Ankestyrelsen har udgivet tallene for antallet af tabte ankesager i år 2022 gennem Danmarkskortet. Det er et kort med fortegnelser over omgørelsesprocenten på en række lovområder inden for socialområdet; altså hvor stor en procentdel af ankesagerne, der er så alvorlige fejl, at Ankestyrelsen ændrer på kommunens beslutning.

Danmarkskortet skal politisk behandles hvert år af alle 98 kommuner på et møde i kommunalbestyrelsen eller byrådet. Her skal politikerne aktivt tage stilling til, om omgørelsesprocenten er tilfredsstillende og i modsat fald, hvad der skal gøres for at ændre på det. Slagelse Kommune er tidligere er blevet kritiseret for ikke at leve op til dette krav.

Ifølge Danmarkskortet ligger Slagelse Kommunes omgørelsesprocent på 44 procent på voksenhandicapområdet og 42 procent på børnehandicapområdet. I år 2021 var omgørelsesprocenten på 50 procent på voksenhandicapområdet og blot 26 procent på børnehandicapområdet. På hele socialområdet ligger Slagelse Kommunes omgørelsesprocent på 35 procent, hvor den i år 2021 lå på 32 procent.

Kommunen afviser fejlagtigt at hjælpe borgerne

Typisk er der tale om så alvorlige fejl, at kommunen fejlagtigt afviser at give hjælp til borgerne. Først mange uger senere bliver der så ændret på afgørelsen, efter Ankestyrelsen griber ind.

Christopher Trung gør opmærksom på, at omgørelsesprocenten skal ses i sammenhæng med det samlede antal afgørelser, der årligt træffes.

»Men det ændrer ikke på, at det her ikke bare er tal. Det er eksempelvis borgere med handicap, der har brug for hjælp, og som også er berettiget efter vores lovgivning til at få hjælpen. Kommunen har så fejlvurderet borgerens behov for hjælp, og endda fastholdt fejlen trods borgerens klage. Det blev så først rettet op på, efter Ankestyrelsen senere greb ind,« forklarer Christopher Trung.

Især tabt arbejdsfortjeneste og socialpædagogisk hjælp

Christopher Trung hæfter sig ved, at det særligt er sager om tabt arbejdsfortjeneste og sager om socialpædagogisk hjælp, som Ankestyrelsen lader gå om:

»Også i 2019 og 2020 blev der hjemgivet eller omgjort en del afgørelser angående tabt arbejdsfortjeneste, ligesom der også var en del fejl i sager om socialpædagogisk bistand. Det bør jo være sådan, at kommunen tager ved lære af de fejl, der begås, så fejlene ikke gentager sig,« fortæller Christopher Trung og fortsætter:

»Så det kan undre mig at det virker til at være den samme slags sager der går igen, særligt fordi afdelingen er i en positiv udvikling, og vores medarbejdere er dygtige. Vi blev lovet af forvaltningen, at besparelserne ikke vil gå ud over retssikkerheden, så noget andet må jo være gået galt.«

Byrådets behandling af Danmarkskortet bør fremrykkes

Christopher Trung håber, at byrådets behandling af Danmarkskortet kan fremrykkes til før budgetforhandlingerne:

»Sidste år behandlede vi først Danmarkskortet for år 2021 i slutningen af år 2022. Det vil dog give langt bedre mening, hvis vi behandlede sagen inden budgetforhandlingerne, da vi som byråd også skal tage aktiv stilling til, om omgørelsesprocenten er tilfredsstillende og i modsat fald, hvad vi vil gøre ved det,« siger Christopher Trung.

Han henviser til, at det giver bedre mening at tage drøftelsen inden budgettet for det kommende år bliver vedtaget, hvis der som følge af byrådets stillingtagen til Danmarkskortet skulle blive behov for økonomiske prioriteringer.«

»De tiltag, vi gjorde sidste gang, ser i hvert fald ikke helt ud til at have haft den ønskede effekt, desværre,« afslutter Christopher Trung.

Øverst: Byrådsmedlem Christopher Trung (K) i Slagelse Kommune. (Foto: Privatfoto). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.