SK Energi suspenderer alle fastprisaftaler

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Slagelse.News – SK Energi i Slagelse Kommune lukkede for salget af fastpriskontrakter ved krisens begyndelse, men har nu besluttet også at suspendere eksisterende fastpriskontrakter.

Europa har siden begyndelsen af dette årtusinde kontinuert øget importen af naturgas fra Rusland. Europa er i dag dybt afhængig af naturgas fra Rusland. Denne afhængighed har Rusland udnyttet politisk under hele den igangværende Ukrainekrise med det mål at presse Europa politisk.

Siden krisens begyndelse har Europa oplevet historiske prisstigninger på naturgas og tilsvarende på elektricitet, da en stor del af Europas elektricitet produceres på naturgas. Det skriver SK Energi i en pressemeddelelse.

Prisstigninger på naturgas og dermed elektricitet

Hen over sommerperioden er der sket en voldsom forværring af situationen idet leverancerne via Nordstream-forbindelsen fra Rusland til Tyskland – Europas største naturgasmarked – er beskåret til 20 procent af kapaciteten. Det har endnu engang medført store prisstigninger på naturgas og dermed elektricitet. Europa kan i den kommende periode blive tvunget til at rationere de energiressourcer, der er til rådighed, ligesom det skete i 70’erne.

Siden krisens begyndelse har stort set alle energihandlere i Danmark suspenderet salget af fastpriskontrakter på el- og naturgas med henvisning til den helt usædvanlige markedssituation. SK Energi lukkede for salget af fastpriskontrakter ved krisens begyndelse og har nu truffet det svære valg også at suspendere eksisterende fastpriskontrakter grundet den helt usædvanlige situation på markederne.

Berørte kunder modtager en varsling i august

»De kunder, som i dag har en fastpriskontrakt, vil primo august modtage en orientering om markedssituationen og varsling af ændringen. Efter 15. november 2022 vil privatkunders priser løbende følge markedet,« skriver SK Energi og fortsætter:

»Ændringer skal overfor privatkunder varsles med 3 måneder i henhold til gældende lovgivning og selskabets leveringsbestemmelser. Overfor erhvervskunder er varslingsfristen 14 dage. «

SK Energi skriver dog, at alle de kunder, der ikke har en fastprisaftale, ikke bliver berørt af denne ændring. Deres priser bliver allerede justeret løbende.

»SK Energi beklager stærkt, at den helt usædvanlige markedssituation har gjort det nødvendigt at suspendere de indgåede aftaler om fastpris. Hvis markedssituationen normaliseres – og det håber vi meget på sker hurtigst muligt – vil fastpriskunderne blive tilbudt at genindtræde i fastprisaftalerne,« afslutter forsyningsselskabet i pressemeddelelsen.

SK Energi A/S, der sælger el og gas, er en del af forsyningsselskabet SK Forsyning A/S. SK Forsyning er ejet af Slagelse Kommune. Næstved og Slagelse har dog indledt et tæt samarbejde på forsyningsområdet, hvilket betyder, at SK Forsyning og NK-Forsyning er i gang med at etablere et fælles serviceselskab.

Øverst: SK Forsyning i Slagelse Midtby. (Arkivfoto: Slagelse Media). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.