Slagelse Kommune vil selv bygge ny daginstitution

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – Børne- og Ungeudvalget er enige om, at Slagelse Kommune selv skal være bygherre. Udvalget vil samtidig udnytte den oplagte mulighed for at skabe et tilbud med en særlig profil.

Der var enighed i Børne- og Ungeudvalget, da de skulle drøfte mulighederne for placering af en ny daginstitution. Det skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Privat bygherre ønsker at opføre og varetage driften

Administrationen anbefalede en placering i Skovbrynet i Slagelse Øst, hvor et større nybygget boligområde er på vej. Her ønsker er privat bygherre at opføre, vedligeholde og varetage driften af en ny daginstitution, som Slagelse Kommune så kunne leje.

Børne- og Ungeudvalget var tydelige i deres ønske om, at Slagelse Kommune selv skal stå for opførelse og finansiering af nye dagtilbud.

»Vi ønsker en permanent løsning, og derfor mener vi, at det er mest fordelagtigt for Slagelse Kommune selv at være bygherre. Vi får større indflydelse og mulighed for medbestemmelse til institutionens indretning, form og ikke mindst profil,« siger udvalgsmedlem Stén Knuth (V).

Gode betingelser for trivsel, udvikling og godt børneliv

Sideløbende med drøftelsen af de forskellige muligheder for placering havde Børne- og Ungeudvalget i høj grad fokus på de pædagogiske muligheder, der følger med etableringen af et helt nyt dagtilbud.

Udvalget vil udnytte den oplagte mulighed for at skabe et tilbud med en særlig profil. En ny daginstitution kan for eksempel have særligt fokus på udeliv eller krop og bevægelse, og de fysiske rammer kan spille en stor rolle i at understøtte en sådan profil.

»Vi skal udnytte, at vi kan starte med et helt nyt sted. Vi kan for eksempel lave fleksibel rumdeling, hvor rum kan gøres større eller mindre efter behov, så der skabes mulighed for forskellige typer af læringsmiljøer. Den rette indretning kan være med til at skabe rigtig gode betingelser for trivsel, udvikling og et godt børneliv,« siger formand for Børne- og Ungeudvalget, Helle Blak (F).

Børne- og Ungeudvalget vil på kommende møde træffe endelig beslutning om placering.

Øverst: Genrefoto: (Foto: Eirena / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.