Danskerne er vilde med politiets fotovogne

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – For høj fart bekymrer mange, og derfor er politiets fotovogne både værdsatte og efterspurgte. En undersøgelse viser, at hovedparten af danskerne mener, at fotovogne gavner trafiksikkerheden.

Når politiet parkerer fotovogne ved veje, hvor der bliver kørt for stærkt, er der en stor folkelig opbakning til arbejdet. Der er nemlig bred enighed om, at de såkaldte ATK-biler tjener et trafiksikkerhedsmæssigt formål.

93 procent mener, at fotovogne forbedrer trafiksikkerheden

Faktisk svarer hele 93 procent af de adspurgte i en undersøgelse for Rådet for Sikker Trafik, at fotovognene er med til at forbedre trafiksikkerheden, nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne eller få folk til at overholde hastighedsgrænserne.

Blot syv procent svarer, at fotovognene udelukkende er sat i verden for at skrabe penge i bødekassen. Undersøgelsen er udført af Promonitor i 2018 blandt 3.902 danskere, der jævnligt kører bil. Det skriver Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

»For høj fart er en af de hyppigste årsager til dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken, så det er ikke uden grund, at mange danskere er bekymrede for den høje fart. Langt de fleste mener da også, at fotovogne er en gevinst for trafiksikkerheden, og det giver rigtig god mening, fordi fotovognene kan imødekomme borgernes behov, der hvor de bor,« siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Politiet får tusindvis af ønsker om fotovogne og fartkontrol

I landets politikredse er tendensen også klar. Danskerne henvender sig i stor stil med ønsker om at få besøg af en fotovogn i deres lokalområde, og politiet efterkommer i så stort omfang som muligt de ønsker, som borgerne kommer med.

Politikredsene modtog sidste år flere tusinde henvendelser på færdselsområdet. Det viser en rundringning til politikredsene, som Rådet for Sikker Trafik har gennemført.

En stor del af henvendelserne drejede sig om ønsker om hastighedsmåling på steder, hvor borgerne er utrygge, fordi der bliver kørt for stærkt.

»Når vi får så mange henvendelser fra danskere, som ønsker, at vi laver en fartkontrol, hænger det sammen med, at for høj fart skaber ulykker og utryghed,« siger Arne Martinsen, vicepolitiinspektør i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, og fortsætter:

»Fotovognene giver os en stor fleksibilitet i forhold til at imødekomme befolkningens ønsker, og det giver mulighed for at lave et mere uforudsigeligt kontroltryk af hastigheden på vejene. Derfor er fotovognen et effektivt værktøj, som er vigtigt i politiets arbejde med trafiksikkerhed.«

Siden ordningen “Bestil en betjent” blev indført i december 2018, har Rigspolitiet alene kunnet registrere 539 anmodninger fra borgere om hastighedskontrol. Dertil skal lægges de langt flere henvendelser, politikredsene i 2018 og 2019 har modtaget fra borgerne.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi modtog 600 anmodninger

Ved en rundringning til landets politikredse, som Rådet for Sikker Trafik har udført i slutningen af februar 2019, er billedet af danskernes ønske om fartkontrol klart.

I 2018 modtog Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi cirka 600 anmodninger om fartkontrol, og der er indtil videre kommet 72 anmodninger om fartkontrol i 2019.

Politikredsene oplever generelt en stor efterspørgsel, og udover de telefoniske og skriftlige henvendelser bliver medarbejderne i fotovognene ofte spurgt, om de også kan måle andre steder i lokalområdet.

Antallet af henvendelser er altså sandsynligvis betragteligt større, hvis man tæller de personlige henvendelser til fotovognsoperatøren med.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Rigspolitiet). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.