SK Energi-kunder søger mod månedsbetaling

Artiklen er opdateret for 11 måneder siden.

Slagelse.News – »Kunderne har efterspurgt denne mulighed i noget tid. I takt med stabiliseringen af energimarkedet giver det rigtig god mening nu at kunne tilbyde den nye månedsafregning,« lyder det fra SK Energi.

Tusindvis af kunder i SK Energi (også kendt som Envafors og tidligere SK Forsyning, red.) har valgt at droppe acontobetalingen til fordel for ny månedsbetaling.

Den nye ordning gør det nemmere for kunderne at forstå deres energiregning, understreger virksomhedens salgschef. Det skriver SK Energi i en pressemeddelelse.

Behøver kun at betale for det reelle forbrug

Da SK Energi i maj åbnede op for, at energivirksomhedens kunder kunne udskifte acontobetalingen til el og naturgas med en ny og mere fleksibel månedsbetaling, blev det taget rigtigt godt imod af kunderne.

Salgschefen i SK Energi Anders Esbensen fortæller, at der blandt kunderne har været vist stor interesse for at blive skiftet over på månedsbetalingen, og at flere tusinde allerede er skiftet:

»Kunderne har efterspurgt denne mulighed i noget tid. I takt med stabiliseringen af energimarkedet giver det rigtig god mening nu at kunne tilbyde den nye månedsafregning,« fortæller han.

Månedsbetaling er et alternativ til acontobetaling, hvor kunderne typisk betaler for deres el tre måneder på forhånd. Acontobetalingen beregnes ud fra et forventet forbrug. Månedsbetaling derimod betales altid bagud. Her betaler du kun for den strøm, du allerede har brugt, og i mindre bidder, hvilket gør elregningen mere overskuelig.

Med månedsvis bagudbetaling betaler kunderne kun for den el, som de har brugt, hvilket står i stærk kontrast til acontobetaling, hvor kunderne hidtil har betalt for det forventede forbrug lang tid i forvejen. Afregningen for naturgas vil for de fleste dog fortsat ske aconto, fortæller salgschefen. Dog med den ændring at kunderne fremover kan afdrage beløbet i tre lige store bidder i stedet for at skulle betale det hele på forhånd.

»Månedsbetalingen er den letteste afregningsform at forstå for kunderne. Samtidigt undgår de at betale en unødvendig høj elregning, fordi det estimerede forbrug er sat for højt. Energiregningen bliver med andre ord langt mere overskuelig med månedsbetaling frem for aconto,« fortæller Anders Esbensen.

Flexaftaler kan give adgang til billig strøm

Muligheden for at dele el- og gasregningen op i mindre bidder er ikke det eneste nye initiativ fra SK Energi. I maj valgte de således at erstatte alle eksisterende basisabonnementer på strøm med et nyt produkt kaldet Flex el – Folkeskov, hvilket har været en rigtig god forretning for kunderne, fortæller Anders Esbensen.

Flexafregning er, som navnet antyder, et fleksibelt alternativ til for eksempel fastprisaftaler. Får du el på flexafregning, vil prisen for strøm variere time fra time, så du altid får de seneste og mest fair priser for den strøm, du bruger. Med flexafregning kan du dermed nemmere styre din elregning ved for eksempel at bruge strømmen, mens den er billigst.

I modsætning til de gamle basisabonnementer skifter strømpriserne i en flexaftale nemlig time for time, hvilket har kastet store besparelser af sig til de kunder, der handler med omtanke:

»Elpriserne er i dag meget lavere end vi så i vinteren 2022. Prisen på el har flere gange været nede omkring 0 øre pr. kWh. og enkelte gange endda i minus. Den nye flex el-aftale har betydet, at vi i korte perioder har betalt kunderne for at afsætte vores strøm til dem. De kunder der følger og timer deres elforbrug kan spare meget på den nye “Flex el – Folkeskov” elaftale, som vi naturligvis tilbyder med bagudbetalt månedsafregning,« siger salgschefen.

Salgschefen understreger, at SK Energi ikke har planer om at afskaffe muligheden for acontobetaling. I stedet skal de nye tiltag ses som et tilbud, som både eksisterende og fremtidige kunder kan nyde godt af.

Læs også: SK Forsyning bliver til Envafors (maj 2022).

Øverst: Indgang ved Envafors på Nordvej i Slagelse Nordby. (Foto: Envafors / tidligere SK Forsyning). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.