Samarbejde fører til bedre vedligeholdelse af vandløb

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – »Vi er glade for at konstatere, at vedligeholdelsen af vandløbene er blevet afgørende bedre i år,« lyder det fra Udsætningsforeningen Vestsjælland 95.

En øget inddragelse af lokal- og ekspertviden og en ny grødepincet giver stor tilfredshed med årets vedligeholdelse af vandløbene. Det skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Gode fremskridt for naturinteresserede og lodsejere

Efter en årrække, hvor der har været stor uenighed om vedligeholdelsen af vandløbene i Slagelse Kommune, er det med tilfredshed, at resultaterne i 2020 udviser gode fremskridt for naturinteresserede og lodsejere.

Det er konklusionen efter Vandsynsrådet sidste møde i starten af december, hvor Udsætningsforeningen Vestsjælland 95, som er en paraplyforening for kommunens sportsfiskerforeninger, igen deltog efter at have stået udenfor siden oktober 2018.

»Vi er glade for at konstatere, at vedligeholdelsen af vandløbene er blevet afgørende bedre i år. Det er glædeligt for alle parter, og skyldes et godt samarbejde. Det håber jeg, at vi i Vandsynsrådet kan fortsætte med at udvikle i årene fremover, for det fortjener alle vores vandløb,« siger Per Christensen fra Udsætningsforeningen Vestsjælland 95.

Grødepinceten er mere skånsom overfor plantelivet

Slagelse Kommune skal lovgivningsmæssigt på den ene side vedligeholde kommunens vandløb for at sikre, at vandet fra markerne kan løbe væk. Det sker ved at fjerne grøde, sand og mudder fra vandløbene.

På den anden side skal kommunen sikre de biologiske miljømål. Det kræver, at man er forsigtig, hvis man ikke skal skade fisk, dyr og planteliv i og langs vandløbene.

I år har Slagelse Kommune inddraget lokal- og ekspertviden fra Vandsynsrådet, og det har blandt andet betydet, at man har taget en såkaldt grødepincet i brug, som kan trække enkelte planter op af jorden uden at fjerne alle planter i nærheden.

Det er mere skånsomt overfor plantelivet, og det er en af grundene til, at der er stor tilfredshed med årets arbejde hele vejen rundt i Vandsynsrådet, som består af lokale, frivillige repræsentanter fra erhvervs- og naturorganisationer samt repræsentanter fra Slagelse Kommunes Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalg.

»Vi kommer længere, når vi snakker sammen. Jeg er glad for, at vi gennem vores samarbejde har kunnet komme frem til nogle gode løsninger, som tager hensyn til alle interesser. Jeg vil også gerne rose kommunens medarbejdere, som har gjort et stort og engageret arbejde for at komme i mål med de opnåede resultater,« siger formanden for Vandsynsrådet, Knud Vincents (V).

Øverst: Pressefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.