Regeringen flytter 12 arbejdspladser til Slagelse

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

OPDATERET – Regeringen har præsenteret “Bedre balance II – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder”, og her får Slagelse Kommune 12 nye arbejdspladser, men skatteafdelingen i Korsør lukker.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) har præsenteret “Bedre balance II” i Statsministeriets Spejlsal; og Statsministeriet oplyser i en pressemeddelelse, at dele af Styrelsen for Patientsikkerhed skal ligge i Slagelse Kommune.

Styrelsen for Patientsikkerhed flytter hertil

Sundheds- og Ældreministeriet oplyser efterfølgende, at 167 årsværk bliver udflyttet eller nyplaceret uden for hovedstadsområdet. Det medfører, at den nuværende Styrelse for Patientsikkerhed splittes op i to dele.

Den nye styrelse kommer til at hedde Patientklagestyrelsen og vil bestå af de nuværende dele af Styrelsen for Patientsikkerhed i Aarhus. Derudover flyttes medarbejderne i Etisk Råd til Kolding.

Samtidig etableres der 12 arbejdspladser i Slagelse Kommune, hvor Styrelsen for Patientsikkerheds Tilsyn og Rådgivning Øst skal holde til. Det kræver i øvrigt en ændring af Sundhedsloven.

”Dermed har Sundheds- og Ældreministeriet institutioner i mange dele af landet – i Randers, Kolding, Aarhus, Slagelse og København. Det er vigtigt, at der er faglige miljøer i hele landet,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Samtidig lukker skatteforvaltningen i Korsør

Som led i den samlede styrkelse af skatteforvaltningen lukker skatteafdelingen i Korsør i Slagelse Kommune. Samtidig reduceres bemandingen i Køge Kommune.

Samlet set betyder det, at der tilføres netto 815 arbejdspladser til Region Sjælland i forbindelse med udflytningen af statslige arbejdspladser. Det oplyser Statsministeriet.

Måske flere arbejdspladser med forsvarsforliget

Slagelse Kommune har både en kaserne og en flådestation, og det forventes, at der bliver oprettet 600 nye arbejdspladser i provinsen i forbindelse med det kommende forsvarsforlig, men det er ikke afgjort, og det er heller ikke afgjort, hvor mange nye arbejdspladser Slagelse Kommune og Region Sjælland får.

Læs også: Jokeren ved udflytning af statslige arbejdspladser

Opdateret.

Grafik: Styrelsen for Patientsikkerhed

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.