Nyt overblik over mulig PFOS-forurening

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 9 måneder siden.

Slagelse.News – I Slagelse Kommune har der været anvendt skum med PFOS hos Korsør Beredskab, Kuwait Petroleum i Skælskør, Gardehusarkasernen i Slagelse og en tidligere Falck Station i Korsør. »Vi er nødt til at undersøge pladserne meget grundigt, før vi kan sige, om de er forurenede, og om det i så fald har en indflydelse på menneskers sundhed eller drikkevand,« lyder det fra Danske Regioner.

Miljøstyrelsen har bedt Danske Regioner og Forsvaret om en liste med brandøvelseslokaliteter, som kan være forurenet med PFOS. Nu er svarene kommet. Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse, der suppleres af en pressemeddelelse fra Danske Regioner.

PFOS blev fundet i køer tæt på brandskolen i Korsør

Stoffet PFOS er kommet i søgelyset, efter at der er gjort store fund i køer, som har græsset tæt på brandskolen ved Korsør Nor.

PFAS (perfluoralkylforbindelser) er en samlebetegnelse for en række flourholdige, svært nedbrydelige, miljøfarlige stoffer herunder PFOS, som er under mistanke for at være hormonforstyrrende, kræftfremkaldende og at kunne ødelægge immunforsvaret. (Kilde: Miljøstyrelsen).

Miljøministeren har efterfølgende bedt Miljøstyrelsen om at indsamle viden om, hvor brandslukningsskum med PFOS har været anvendt. Miljøstyrelsen har derpå bedt Danske Regioner om at skabe overblik og koordinere med de relevante kommuner. Forsvaret er blevet bedt om et tilsvarende overblik.

Læs også: Høje niveauer af PFOS i kød fra kvæg fra Korsør Nor.
Læs også: Brandskum årsag til PFOS-fund i rensningsanlæg.

Når man skal beskytte borgerne og miljøet mod forurening med PFOS, peger Danske Regioner på 145 nuværende og tidligere brandøvelsespladser, som det er særligt relevant at holde øje med. Tilsvarende peger Forsvaret på 43 lokaliteter. Der er enkelte gengangere i disse tal.

I Slagelse Kommune drejer det sig om:

  • Tidligere Falck Station Korsør på Havnearkaderne 11 i 4220 Korsør.
  • Korsør Beredskab (brandskolen) på Slagelse Landevej 3-7 i 4220 Korsør
  • Kuwait Petroleum på Holtengårdsvej 25 i 4230 Skælskør.
  • Gardehusarkasernen (Antvorskov Kaserne) på Charlottedal Allé 1 i 4200 Slagelse.

Der har med stor sandsynlighed været anvendt brandslukningsskum med PFOS på brandøvelsespladserne. Mange af lokaliteterne er dog endnu ikke undersøgt for PFOS-forurening, så det er langt fra sikkert, at grænseværdierne er overskredet alle steder.

»Det er rigtig godt, at vi nu har et overblik over brandøvelsespladser, så vi alle kan sætte turbo på arbejdet med at komme eventuelle forureninger til livs,« siger Heino Knudsen (S), der er formand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer og er regionsformand i Region Sjælland.

Kommuner og regioner skal nu håndtere de enkelte pladser

Miljøstyrelsen gennemgår nu listerne og sender et samlet overblik med brandøvelsespladser til miljøministeren.

Det er nu op til kommunerne og regionerne at håndtere de enkelte lokaliteter lokalt, herunder at undersøge nærmere for forurening og indhente viden og vejledning fra andre myndigheder som Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Forsvarets Ejendomsstyrelse vil på baggrund af de nye skærpede jord- og grundvandskvalitetskriterier for PFOS og PFAS revurdere tidligere afsluttede forureningssager, endnu ikke undersøgte lokaliteter samt lokaliteter med igangværende undersøgelser.

Miljøstyrelsen har rettet henvendelse til de cirka 250 produktionsvirksomheder, som Miljøstyrelsen fører tilsyn med. Svarene fra virksomhederne viser, at en mindre del af virksomhederne har haft en brandøvelsesplads, hvor der tidligere har været anvendt skum, som måske er PFOS-holdigt. Miljøstyrelsen vil nu gå i dialog med disse virksomheder og vurdere sagerne nærmere.

Indflydelsen på menneskers sundhed og drikkevand er uklar

Kommunerne skal tage stilling til, om der kan gives et påbud til forureneren på de steder, hvor der ikke er iværksat aktiviteter. Det vil sige, om forureneren stadig findes og selv skal undersøge og rense op efter en eventuel forurening.

I de tilfælde, hvor der ikke kan gives påbud til forureneren, vil regionerne overtage sagerne og prioritere indsatsen på lokaliteterne.

For at fremme processen har flere regioner dog allerede igangsat udarbejdelsen af såkaldte historiske redegørelse for brandøvelsespladserne.

Det vil sige, at man ved hjælp af arkivmateriale, interview og andet undersøger, hvordan, hvornår og hvor ofte der har været anvendt PFOS-holdigt brandskum på lokaliteten. På den måde kan man vurdere, om der skal laves jordprøver og andre undersøgelser på lokaliteten.

Nyere viden om PFAS-stoffernes giftighed betyder, at Miljøstyrelsen i juli 2021 sænkede grænseværdien for, hvor meget PFOS der må være i jord og grundvand, før det er et problem. Det betyder, at der nu ofte skal tages affære, så snart der findes PFOS et sted. (Kilde: Danske Regioner).

»Vi er nødt til at undersøge pladserne meget grundigt, før vi kan sige, om de er forurenede, og om det i så fald har en indflydelse på menneskers sundhed eller drikkevand,« siger Heino Knudsen og fortsætter:

»Jeg forstår godt, hvis nogen synes, at det burde gå hurtigere – men det er et ressourcekrævende arbejde, og det er vigtigt, at vi først prioriterer de steder, hvor risikoen er størst. Jeg kan garantere, at alle myndigheder arbejder så hurtigt som muligt.«

Øget overvågning af PFOS i grundvand og udvalgte vandløb

Som tillæg til styrelsens sædvanlige overvågningsaktiviteter har Miljøstyrelsen i efteråret 2021 valgt at få foretaget yderligere analyser for PFOS i udvalgte vandløb, der ligger i forbindelse med prioriterede forurenede brandøvelsespladser.

For at få et overblik over PFAS-stoffer, herunder PFOS, i det danske grundvand, er Miljøstyrelsen i september 2021 begyndt at indsamle og analysere grundvandsprøver fra 250 boringsindtag fordelt over hele landet og holde resultaterne op mod de nye og skærpede krav.

Øverst: Overblik over brandøvelsespladser. (Skærmbillede: Danske Regioner). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.