Modtager du også afgørelser fredag eftermiddag?

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – »Når man får at vide, at ens forsørgelsesgrundlag er blevet taget væk, og hvis man i forvejen eksempelvis er psykisk sårbar, så kan det blive en meget lang weekend at komme igennem.«

Byrådsmedlem Christopher Trung (V) undrer sig over, at kommunen udsender afgørelser i weekenden. Det fremgår af referatet fra Social- og Beskæftigelsesudvalget, som holdt møde mandag den 4. november 2019.

Tidspunktet er problematisk for nogle borgere

“Christopher Trung (V) spørger til breve, der udsendes i weekenden, hvilket kan være problematisk for nogle borgere,” står der under referatets punkt 2, som hedder gensidig orientering.

Mange borgere kan nikke genkendende til dette, da de har modtaget afgørelser eller andre vigtige beskeder fredag efter lukketid.

Dermed kan borgeren ikke rette henvendelse til forvaltningen for at få yderligere oplysninger, men må gå og spekulere over det hele weekenden.

Lang weekend – især hvis man er psykisk sårbar

»Jeg hører om folk, der eksempelvis en fredag eftermiddag har fået et brev om de er blevet frataget deres ydelse, uden mulighed for med det samme at kunne ringe til Jobcentret for en afklaring eller redegørelse af for eksempel misforståelser,« fortæller Christopher Trung til Slagelse.News og fortsætter:

»Når man får at vide at ens forsørgelsesgrundlag er blevet taget væk, og hvis man i forvejen eksempelvis er psykisk sårbar, så kan det blive en meget lang weekend at komme igennem.«

Christopher Trung understreger, at hans spørgsmål ikke skal ses som en kritik af Slagelse Jobcenter, og at afsendelsestidspunktet af breve jo også er en meget lille del af den store opgaveportefølje, som jobcentret varetager.

Det oplyses, at “det er et opmærksomhedspunkt”

Administrationen giver dog indtryk af, at det ikke burde forholde sig sådan, men lover at følge op på sagen.

“Administrationen oplyser, at det er et opmærksomhedspunkt, og at man som udgangspunkt ikke fremsender afgørelser op til weekenden. Administrationen følger op”, står der i referatet.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Fizkes / iStock). RK/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.