Kriminalitet i ghettoerne falder, men ikke helt …

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 9 måneder siden.

Kriminaliteten på Rigspolitiets liste over socialt udsatte boligområder er faldet med 30 procent, men hvad med Ringparken og Motalavej i Slagelse Kommune. Personfarlig kriminalitet i Ringparken er faktisk steget voldsomt.

Berlingske har undersøgt, hvordan det går med kriminaliteten i de områder, der kan tænkes at blive omfattet af Regeringen forslag om at skærpe straffen for kriminalitet begået i særligt udsatte områder. Disse områder skal politiet udpege.

Rigspolitiet arbejder allerede med en betegnelse for sådanne områder, og den liste kaldes for “socialt udsatte boligområder”. Der er med andre ord en vis forskel på Rigspolitiets liste over SUB-områder og Regeringens ghettoliste.

Der er 25 områder på Rigspolitiets liste, og ifølge Berlingske viser den, at kriminaliteten samlet set er faldet med 30 procent i disse områder. Det er målt på antallet af anmeldelser i perioden mellem 2013 og 2017. Antallet af anmeldelser på landsplan er faldet med 12 procent i samme periode. Det skriver Berlingske.

Det ændrer ikke på, at Politiets Tryghedsundersøgelse, der udkom tidligere på året, viste, at trygheden på Motalavej i Korsør er steget, mens den er faldet i Ringparken i Slagelse Nordby.

Læs også: Tryghed og tillid til politiet falder i Ringparken i Nordbyen

Politiet har målt på 12 forskellige former for forbrydelser for hvert boligområde, og vi har udvalgt fire punkter fra Motalavej og Ringparken. Vi har for eksempel fravalgt anmeldelser om indbrud i erhvervsejendomme og røveri (i butikker?).

 Motalavej 2013 2014 2015 2016 2017
 Bedrageri m.v.  3  12  14  20  18
 Hærværk  29  15  25  37  17
 Personfarlig kriminalitet  10  11  17  25  8
 Tyveri fra borger  5  17  8  9  7

 

 Ringparken 2013 2014 2015 2016 2017
 Bedrageri m.v.  2  9  17  36  3
 Hærværk  40  20  19  20  21
 Personfarlig kriminalitet  26  30  30  25  49
 Tyveri fra borger  12  13  8  5  4

Kilde: Rigspolitiet ifølge Berlingske.

Det fremgår af Rigspolitiets tal, at bedrageri er steget i både Motalavej og Ringparken. Hærværk er derimod faldet markant. Tyveri er sådan lidt op og ned. Personfarlig kriminalitet er faldet en smule fra 10 til 8 på Motalavej, men er steget voldsomt fra 26 til 49 i Ringparken.

Læs også: Ghettoudspil: Mere politi og bredere indsats mod kriminelle


Grafik: leolintang / iStock

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.