Jobmesse for førtidspensionister inspirerer til jobeventyr

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Slagelse.News – »Det er vigtigt for os, at vi er med til at sikre, at alle, der gerne vil og kan bidrage på arbejdsmarkedet, også har de bedste muligheder for at gøre det. Blot fordi, at man har en førtidspension og ikke kan arbejde fuldtid, er det jo ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man ikke kan få glæde af et job og et arbejdsfællesskab, og den værdi, det kan bidrage med til éns liv,« lyder det fra 1. viceborgmesteren i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune og beskæftigelsesindsatsen KLAPjob har fået halvtreds af kommunens
førtidspensionister med kognitive handicap i skånejob. Onsdag den 16. november 2022 afholder Slagelse Kommune en jobmesse, der skal inspirere endnu flere af kommunens førtidspensionister til at prøve kræfter på arbejdsmarkedet. Det oplyser Lev i en pressemeddelelse.

Virksomhederne råber på nye medarbejdere

Mange førtidspensionister står uden for arbejdsmarkedet på trods af, at de gerne vil og kan arbejde. Samtidig lever vi i en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft og hvor mange virksomheder råber på nye medarbejdere. Det vil Slagelse kommune og KLAPjob gøre noget ved.

»Det er vigtigt for os, at vi er med til at sikre, at alle, der gerne vil og kan bidrage på arbejdsmarkedet, også har de bedste muligheder for at gøre det. Blot fordi, at man har en førtidspension og ikke kan arbejde fuldtid, er det jo ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man ikke kan få glæde af et job og et arbejdsfællesskab, og den værdi, det kan bidrage med til éns liv,« siger Jane Dahl (K), der er formand for Erhvervs-, Beskæftigelses og Uddannelsesudvalget samt 1. viceborgmester i Slagelse Kommune.

Arbejde og tilhørsforhold skaber livsglæde

Beskæftigelsesindsatsen KLAPjob har i over ti år samarbejdet med landets kommuner om at skabe skåne- og fleksjob til mennesker med kognitive handicap. Ud over, at virksomhederne får nogle loyale og gode medarbejdere, så betyder dét at være en del af et arbejdsfællesskab også enormt meget for den enkelte borger.

»Vi er enormt glade for vores samarbejde med Slagelse Kommune. Vi oplever gang på gang, at dét at have et arbejde øger livsglæden hos den enkelte. Man får noget at stå op til om morgenen, man får ansvar og søde kolleger. Man får et tilhørsforhold og bliver en del af et fællesskab,« siger Claus Bergman Hansen, der er leder af KLAPjob.

Jobmessen afholdes onsdag den 16. november 2022 kl. 13.00-14.30 hos CSU i festsalen på Rosenkildevej 88 B i 4200 Slagelse.

KLAPjob har hjulpet halvtreds Slagelses-borgere på kanten af arbejdsmarkedet i skåne- og fleksjob og jobmessen den 16. november skal sikre, at endnu flere af kommunens førtidspensionister bliver informeret om muligheden for at få et skånejob, hvor der bliver taget hensyn til borgerens skånebehov.

Jobmessen skal inspirere borgere til et skånejob

Onsdag den 16. november 2022 afholder Slagelse Kommune en jobmesse for alle kommunens førtidspensionister. På messen kan man høre mere om muligheden for at få et skånejob. KLAPjob, Jobcenter Slagelse, VASAC Slagelse samt Lev Slagelse vil være til stede med stande til messen.

Jobmessen vil starte med oplæg fra de forskellige standeholdere. Herefter vil der være mulighed for at besøge standene og få mere viden om alt fra konkrete jobåbninger, forventninger, løn, ansættelsesforhold med mere.

KLAPjob laver skånejob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder. Det vil sige job til mennesker, der for eksempel har autisme, ADHD, spasticitet, epilepsi, muskelsvind eller erhvervet hjerneskade, der gør, at de har behov for støtte til at komme ind på det ordinære arbejdsmarked. KLAPjob er finansieret af socialreserven og er gratis for kommunerne og øvrige samarbejdspartnere at samarbejde med.

Øverst: KLAPjob. (Foto: Lev). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.