Idrætsforeninger i Slagelse Kommune går frem

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Slagelse.News – »Jeg håber, at foreningernes virke får et endnu større boost, når coronaen forhåbentlig snart letter endnu mere, så foråret kommer til at stå i foreningernes og bevægelsens tegn, til glæde for de mange medlemmer,« lyder det fra formanden for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i Slagelse Kommune.

Idrætsforeningerne under DIF (Dansk Idrætsforbund) og DGI (tidligere Danske Gymnastik & Idrætsforeninger) i Slagelse Kommune går frem med 294 medlemmer i kalenderåret 2021. Også på landsplan går foreningerne frem i medlemstal, men der er stadig lang vej til niveauet før pandemien. Det oplyser DGI i en pressemeddelelse.

Slagelse Kommune har et mangfoldigt foreningsliv

Corona-restriktionerne for idræts- og foreningslivet varede længere og var mere omfattende i 2021 end i 2020. Alligevel viser 2021-medlemstallene for Danmarks Idrætsforbund og DGI en fremgang på 12.101 medlemmer. Dermed har idrætsforeninger under DIF og DGI nu 2.228.776 medlemmer tilsammen.

Også i Slagelse Kommune er det lykkes at komme igennem corona-året med en fremgang på 294 medlemmer, så der nu er 25.382 medlemmer i kommunens 137 idrætsforeninger under DIF og DGI.

Corona har budt på særlig fokus og tiltag målrettet at fastholde både medlemmer og frivillige i foreninger og støtte særlige målgrupper i foreningsdeltagelse. Slagelse Kommune har et mangfoldigt foreningsliv, der styrker fællesskabet og den aktive fritid samtidig med, at der skabes synlighed omkring de mange fordele ved det aktive foreningsliv over for nye medlemmer – for eksempel i samarbejde omkring Get2Sport og partnerskaber om Bold & Bevægelse.

»Det er glædeligt at se, at der efter en udfordrende periode er fremgang i vores foreninger. Vi er i Kultur-, Fritids og Turismeudvalget imponerede af foreningernes og de mange frivilliges vedholdenhed og kreativitet og deres fortsatte fokus på alt det gode ved fællesskaber og bevægelse under de svære vilkår, som corona har betydet. Jeg håber, at foreningernes virke får et endnu større boost, når coronaen forhåbentlig snart letter endnu mere, så foråret kommer til at stå i foreningernes og bevægelsens tegn, til glæde for de mange medlemmer,« siger Troels Brandt (R), der er formand for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i Slagelse Kommune.

DIF-formand glæder sig også over udviklingen

Efter en årrække med fremgang og historiske 2,3 millioner medlemmer i 2019, mistede DIF og DGI knap 90.000 medlemmer på landsplan i corona-året 2020. Nu er lidt af det tabte hentet ind igen, og den opadgående medlemskurve glæder DIF, som sender kredit til de frivillige.

»Først og fremmest glæder vi os over, at frafald er vendt til fremgang trods endnu et år med corona. Der er stadig tabt terræn at genvinde i forhold til 2019-tallene, men vi er på rette vej. Her må vi igen sende en stor tak til de mange frivillige, som har gjort en stor forskel og et fantastisk arbejde ude i landets foreninger i et svært år for idrætten,« siger Hans Natorp, der er DIF-formand.

Den holdning deler DGI, og endnu flere medlemmer skal bydes indenfor i fremtiden.

»Det har bestemt ikke været nemt at være idrætsforening under pandemien. Jeg er derfor glad for at se, at medlemstallene igen stiger. Stor ros til alle de frivillige ildsjæle, der har knoklet for at holde fast i fællesskabet i en svær tid. Nu skal vi arbejde målrettet for at få de sidste tilbage og endnu flere med i foreningsfællesskaberne, så vi kan styrke den fysiske og mentale sundhed i hele Danmark,« tilføjer Bruno L. Hansen, der er formand i DGI Midt- og Vestsjælland.

DIF og DGI kvitterer samtidig for, at kommunerne har understøttet foreningslivet økonomisk og ydet andre former for hjælp.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Marie-Louise Baes / DGI). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.