Hjælp natuglen, sløruglen og tårnfalken med at yngle

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – Har du plads til en redekasse, og vil du hjælpe natuglen, sløruglen og tårnfalken? Så kan du få en redekasse af Slagelse Kommune.

55 redekasser skal sættes op i Slagelse Kommune for at forbedre ynglemulighederne for rovfugle og ugler i det vestsjællandske landskab.

Slagelse Kommunes Naturforum, som er et netværk for organisationer med naturinteresser, herunder Dansk Ornitologisk Forening, har indgået en aftale med kommunens Entreprenørservice om at hjælpe tre ugle- og rovfuglearter.

Opsætning af redekasser på forskellige egnede steder

Det sker ved opsætning af redekasser til dem på forskellige egnede steder i kommunen.

Borgernes og erhvervslivets hjælp ønskes til at finde egnede steder til redekasserne, da 30 af de 55 redekasser skal sættes op på private arealer.

Redekasserne er gratis, og der er mulighed for at få hjælp til opsætningen. Udgiften hertil afholdes af Slagelse Kommunes Naturforum med bidrag fra Dansk Ornitologisk Forening.

Ønsker du at hjælpe rovfuglene og uglerne med redekasser

Ønsker du at hjælpe uglerne og tårnfalken, og har du et egnet sted til en redekasse, skal du senest den 15. februar 2019 kontakte Camilla Nyvang Olsen hos Entreprenørservice på e-mail: entrp@slagelse.dk.

I e-mailen skal du oplyse navn og adresse, telefonnummer, samt hvor mange redekasser du ønsker, og om der eventuelt er behov for hjælp til opsætningen.

Uglerne og tårnfalkene lever mest af smågnavere

De tre arter er natuglen, sløruglen og tårnfalken. Deres levesteder er småskove, skovbryn og lysninger, gerne med store træer med udkig over åbne grønne arealer, hvor de kan finde føde.

Tårnfalken er mest alsidig og yngler også gerne i kasser, som sidder på høje bygninger og siloer i byen og på landet. Sløruglens kasser placeres indenfor i for eksempel en gammel lade.

Uglerne og tårnfalkene lever mest af smågnavere, og de hjælper os dermed med at reducere muse- og rotteproblemerne i kommunen.

(Foto: Slagelse Kommune).

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.