Forebyggende hjemmebesøg fører til et aktivt liv

Slagelse.News – »Vi har en frygtelig god sofa, og her faldt jeg ofte hen og sad det meste af dagen. Jeg var meget skeptisk i starten – motion og træning har aldrig sagt mig noget, men nu er jeg blevet helt bidt af det, og jeg er jo blevet markant bedre gående,« lyder det fra en af deltagerne i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommunes forebyggende hjemmebesøg er så gode, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at andre kommuner bruger samme model. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Kort maskingenereret resume af AI/kunstig intelligens: I Slagelse Kommune tilbydes ældre over 65 år forebyggende hjemmebesøg for at hjælpe dem med at blive mere aktive gennem forskellige aktiviteter. Erfaringer herfra er så positive, at Sundhedsstyrelsen anbefaler andre kommuner at bruge samme tilgang. Ældre, der har modtaget besøg, har oplevet forbedret livskvalitet og fysisk form. Dette initiativ er en del af et EU-finansieret projekt, og kommunen har oprettet trænings- og aktivitetsfællesskaber for ældre, der drives af ældre selv med støtte fra aktivitetscentrene. Målet er at fremme fysisk aktivitet og socialt samvær blandt ældre, herunder dem der har svært ved at deltage i traditionelle aktiviteter.

»Jeg kommer to gange om ugen og er aldeles tilfreds«

Sundhedsstyrelsen er udkommet med nye anbefalinger for fysisk aktivitet for ældre 65+. I Slagelse Kommune tilbydes ældre over 65 år forebyggende hjemmebesøg for at hjælpe borgerne til et mere aktivt liv gennem forskellige aktivitetsmuligheder. Det giver mere aktive ældre, som oplever større livskvalitet. Erfaringer og resultaterne fra blandt andet Slagelse Kommunes forebyggende hjemmebesøg er så gode, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at andre kommuner bruger samme model.

En af dem, som har oplevet konsekvenserne af ikke helt at følge Sundhedsstyrelsen anbefalinger om for eksempel at begrænse den tid, som man sidder stille og er fysisk inaktiv, er 89-årige Henning Nielsen fra Svenstrup. Med tiden blev han dårligt gående og endte med af falde flere gange, både i og udenfor hjemmet, og bad blev også svært for ham.

Parret tog derfor imod et tilbud om et forebyggende hjemmebesøg fra en af Slagelse Kommunes forebyggelseskonsulenter. Foruden at tale med parret om deres generelle helbred og trivsel fik konsulenten overtalt Henning til at prøve træningsmulighederne i Aktivitetscenter Teglværksparken i Korsør samt skabt kontakten hertil.

»Vi har en frygtelig god sofa, og her faldt jeg ofte hen og sad det meste af dagen. Jeg var meget skeptisk i starten – motion og træning har aldrig sagt mig noget, men nu er jeg blevet helt bidt af det, og jeg er jo blevet markant bedre gående. Jeg kommer to gange om ugen nu og er aldeles tilfreds, men jeg tror mange som mig er skeptiske, og det er synd, hvis der er nogen, som sidder derhjemme og ikke kommer med,« siger Henning Nielsen.

Erfaringer fra Slagelse spredes til resten af landet

Slagelse Kommune har gennem nogle år deltaget i et EU-finansieret innovationsprojekt, WIPP-projektet, for netop tidligt at kunne opspore skrøbelige ældre i aldersgruppen 60+, hvor der er en øget risiko for tab af funktionsevner og livskvalitet. Erfaringerne og resultaterne fra det projekt er så gode, at de nu skal bredes ud til andre kommuner.

»Modellen i projektet og de spørgsmål, vi stiller de ældre, har vi så stor succes med, at Kommunernes Landsforening nu understøtter spredning af modellen fra os, og de øvrige kommuner i projektets netværk, til alle 98 kommuner,« siger Gorm Rabølle Knudsen, der er udviklingskonsulent i Slagelse Kommune og formand for projektets netværk, og fortsætter:

»Samtidig har Sundhedsstyrelsen i en helt ny national evaluering af de forebyggende hjemmebesøg, anbefalet kommunerne at benytte netop vores model. Det er vi meget stolte over, og at vi med vores tilgang til forebyggende hjemmebesøg og samarbejde med aktivitetstilbud, ikke kun gør en forskel for ældre i Slagelse Kommune, men kan inspirere og dermed gøre en forskel i resten af landet er fantastisk.«

Det er også muligt at være aktiv i landdistrikterne

Lis Nielsen på 86 år, der oplevede begyndende funktionstab, tog også imod et hjemmebesøg fra kommunen. Lis havde dog svært ved at komme fra hjemmet i Kirke Stillinge og til et aktivitetscenter i enten Korsør eller Slagelse. Derfor kontaktede fysioterapeuten fra Aktivitetscenter Midgård i Slagelse Lis og hjalp hende og de øvrige beboere i de omkringliggende seniorboliger med at oprette et lokalt trænings- og aktivitetsfællesskab drevet af de ældre selv, men med understøttelse og sparring fra fysioterapeuten.

»Vi er en 10-16 stykker, der mødes hver onsdag i vores fælleshus til træning og hyggeligt samvær. Fysioterapeuten, Mette, fra Midgård var her de første mange gange og hjalp os i gang, og vi fik vejledning og elastikker. Nu træner vi selv, men Mette kommer stadig den første onsdag i måneden og ser til os – hun skal jo holde øje med, at vi laver noget,« siger Lis Nielsen med et smil.

Ældre driver selv trænings- og aktivitetsfællesskaber

At understøtte og hjælp ældre ind i fællesskaber samt at være mere fysisk aktive er et helt bevidst valg, man har taget i Slagelse Kommune. Derfor findes der på nuværende tidspunkt 16 trænings- og aktivitetsfællesskaber rundt om i kommunen, som alle er drevet af de ældre, men understøttes af en medarbejder fra aktivitetscentrene.

»Det er vigtigt for os, at alle ældre har mulighed for fysisk aktivitet og socialt samvær med andre. Det gælder også den gruppe af ældre, der har svært ved at komme til og fra de kommunale aktivitetscentre eller lokale foreningstilbud. Vi er i Sundhedsudvalget rigtig glade for, at samarbejdet på tværs af sundheds- og ældreområdet, og at forebyggelsesindsatsen har bragt så mange ældre ind i nye fællesskaber, så flere kan være aktive og opnå større livskvalitet. Det håber vi, at vi kan inspirere endnu flere til at blive en del af,« siger Nikolaj Bjørk Christensen. (V), der er formand for Sundhedsudvalget.

Øverst: Træningshold i Kirke Stillinge. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.