Fem bygninger er nomineret til årets bygningspræmiering

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Slagelse.News – Fem smukke bygninger er nomineret til en pris. Hensigten er, at de gode eksempler vil øge interessen for, at der kommer endnu flere smukke bygninger og byrum i kommunen.

Fredag den 25. september bliver det afsløret, hvem der vinder årets bygningspræmiering. I år er der fem nominerede til prisen. Det skriver Slagelse Kommune i en nyhedsmeddelelse.

Skal inspirere til endnu flere smukke bygninger og byrum

Slagelse Kommune har uddelt bygnings- og arkitekturpriser til byggeri og anlæg af høj arkitektonisk kvalitet siden 1988.

Udover at være en anerkendelse til bygherre og arkitekt er det Slagelse Kommunes ønske, at præmieringen af de gode eksempler vil medvirke til at øge interessen for og inspirere til endnu flere smukke bygninger og byrum.

Læs også: Kom med dit bud på årets bygningspris (deadline er overskredet).

I 2019 valgte bedømmelseskomiteen at præmiere henholdsvis rækkehusbebyggelsen Engdraget i Slagelse, Halsskov Varmeværk i Korsør og til et renoveret byhus i Bisserup.

I dette års nomineringer indgår boliger og erhverv samt institutionsbyggeri. Der skelnes i bedømmelsen mellem nybyggeri og renovering af eksisterende bygninger.

Nybygget erhvervshus på Asienvej 3 i Slagelse By

Det er et nybygget erhvervshus, som huser bilforhandler med tilhørende værksted. Bilhusets udstillings- og servicearealer udgør 3.500 kvadratmeter. Bilhusets facade er udformet med en stor andel af glas, hvorved huset fremstår åbent både til ankomstsiden og langs de omkringliggende veje.

De lukkede facadepartier er beklædt med grå sandwichpaneler med en overflade af lakeret stål. Autoværkstedet er beklædt med stålplader i samme grå farve, som sandwichpanelerne. Bilhusets tage er belagt med tagpap. På taget over værkstedet er der etableret et anlæg med 400 kvadratmeter solceller.

Bilhuset ligger indplaceret mellem Omfartsvejen og Slagelse Megacenter. Karakteristisk for bebyggelsen er at dens placering, der markerer ankomst til og afgrænsning af Slagelse by.

Bygherre: Bin2Bil. Arkitekt: VA Arkitekter.

Tilbygning til Landsgrav Friskole på Bagervej 5 i Slagelse By

Her er det en nybygget tilbygning til Landsgrav Friskole. Bygningen er blevet opført i forbindelse med en udvidelse af skolen, og bygningens 4 klasseværelser skal huse skolens mellemtrin. Bygningen rummer desuden skolekøkken, fælleslokale til gruppearbejde samt garderober og toiletter.

Størstedelen af bygningens facade er beklædt med røde maskinsten, der vender med stenens ru side ud ad. I bygningens facade ses større vindues- og dørpartier. Bygningens tag er belagt med røde tegl.

Den nye bygningsdel afspejler det æstetiske udtryk fra skolens øvrige bygninger, der også er beklædt med røde mursten.

Mellem den nye og gamle skolebygning er der opført en forbindelsesbygning beklædt med lærketræ, der tre steder afløses af vinduer og døre, der giver adgang til arealet udenfor. Taget her er beklædt med tagpap.

Bygherre: Landsgrav Friskole. Arkitekt: aNNekS aps.

Tilbygning til Slots Bjergby- og Hashøjskolen i Slots Bjergby

Der er her tale om en nybygget tilbygning til Slots Bjergby- og Hashøjskolen på Brovej 1 i Slots Bjergby. Den nye tilbygning, Livshuset, er en fælles bygning, som skal rumme aktiviteter for Slots Bjergby daginstitution og Hashøjskolen.

Bygningen er indpasset i omgivelserne og skaber en æstetisk sammenhæng mellem de eksisterende bygninger, da den nye bygnings tag/rygning følger de eksisterende bygningers. Tilbygningens nedre facade udgøres af store vinduespartier, der strækker sig på tværs af bygningen.

Vinduerne peger ud mod de grønne udeområder, der er moduleret med jordhøje, som er en reference til de to gravhøje, der ligger som vartegn for Slots Bjergby.

På vinduerne er der placeret udvendige rullegardiner, der nedrullet kan fremstå som en tæt facade. Over vinduerne er facaden opført i grå plader af fibercement. Taget er belagt med tagpap.

Bygherre: Slagelse Kommune. Arkitekt: We Architecture.

Nybygget enfamiliehus på Jettehøjvej 1F i Slots Bjergby

Foto: Slagelse Kommune

Dette er et nybygget enfamiliehus i Slots Bjergby. Byggeriet er et moderne parcelhus opført i blankmur i grågule tegl med en kombination af kompositplader og store vinduespartier på bygningens vestside. Taget har en flad taghældning dækket med tagpap.

Jævnfør den gældende lokalplan skal boliger indpasses diskret i det bakkede landskab. Lokalplanen stiller krav om, at landskabet ikke domineres af mange små bygninger med adskillige bygningsdetaljer, og at den enkelte beboelsesbygning fremstår i én samlet bygningsmasse.

Bygherre: Lars Hjort. Arkitekt: John Veje.

Idrætshal til Dyhrs Skole på Sct. Pedersgade 18A i Slagelse By

Her er der tale om en nybygget skoleidrætshal til Dyhrs Skole, som er opført i et parkanlæg bagved Slagelse Musikskole. Hallen ligger cirka 550 meter fra Dyhrs Skole.

Idrætshallens facader er opført i en kombination af mursten, glas og en sort træbeklædning. I bygningens gavl er der indplaceret et rundt vindue, der indgår som element i skolens logo – uglen – som udsmykker bygningens ydre facade.

Idrætshallen kan rumme en håndboldbane eller op til 100 personer. Derudover rummer hallen depotrum og øvrige halfaciliteter.

Idrætshallens materiale- og farvevalg afspejler den omkringliggende bebyggelse, der tilhører Slagelse Musikskole.

Derudover er hallen placeret ud fra områdets topografi, så hallen niveaumæssigt ligger “under” den øvrige bebyggelse og dermed ikke fremstår dominerende i henhold til områdets eksisterende bebyggelse.

Bygherre: Dyhrs Skole. Arkitekt: Keingart. Entreprenør: Dansk Hal.

Øverst: Genrefoto. (Alle fotos: Slagelse Kommune). NM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.