Erhvervsrådet får formandspost i erhvervscentret

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Borgmesteren og erhvervsrådsformanden har aftalt, at Slagelse Erhvervsråd skal besætte formandsposten i Slagelse Erhvervscenter. Erhvervs- og Teknikudvalget anbefaler samtidig, at byrådet skal udpege byrådsmedlem Flemming Erichsen (S) som bestyrelsesmedlem i erhvervscentret.

Formanden for Slagelse Erhvervsråd, advokat Helge S. Poulsen, og borgmester John Dyrby Paulsen (S) har forhandlet sig frem til, at en repræsentant fra Slagelse Erhvervsråd skal have formandsposten i Slagelse Erhvervscenter.

»Vi har besluttet, at vi gerne vil være med og have indflydelse, frem for at stå udenfor. Og så har vi forhandlet os frem til, at Slagelse Erhvervsråds repræsentant skal besætte formandsposten i den nye bestyrelse,« siger advokat Helge S. Poulsen til SN.dk.

Erhvervsrådet havde set frem til at få tre bestyrelsesposter i erhvervscentret, idet de tre erhvervsforeninger i Slagelse, Korsør og Skælskør hver får en repræsentant. Men den 30. april 2018 besluttede byrådet, at erhvervsrådet kun skal have en repræsentant, selvom erhvervsrådet mener, at det medfører en overvægt af folk fra detailhandlen.

Det fik erhvervsrådets formand, advokat Helge S. Poulsen, til at melde ud, at rådet måtte overveje, om de slet ikke ville lade sig repræsentere i erhvervscentrets bestyrelse. Men så dukkede borgmesteren op til advokat Helge S. Poulsens fødselsdagsreception, og det førte til den nye aftale.

Slagelse Erhvervsråd vil fortsat kun få en bestyrelsespost, men det bliver formandsposten. Det er John Dyrby Paulsen godt tilfreds med, men han understreger over for SN.dk, at det stadig er byrådet, som skal stå for udpegning af både formand og den øvrige bestyrelse.

Erhvervsudvalget anbefaler Flemming Erichsen til bestyrelsen

De nye vedtægter med den nye bestyrelsessammensætning for Slagelse Erhvervscenter blev besluttet af byrådet den 30. april 2018.

Bestyrelsen for Slagelse Erhvervscenter skal bestå af følgende:

  • Erhvervs- og Teknikudvalget udpeger ét medlem.
  • Slagelse Erhvervsråd udpeger ét medlem.
  • Business Slagelse, Skælskør Erhvervsforening og Korsør Erhvervsforening udpeger hvert et medlem.
  • Zealand Business College (ZBC), Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse), AU Flakkebjerg og Syddansk Universitet (SDU) udpeger i fællesskab et medlem.
  • Visit Vestsjælland udpeger et medlem, og der opfordres til, at det er direktøren der udpeges.

På byrådsmødet mandag den 28. maj 2018 skal byrådet udpege byrådets repræsentant til erhvervscentrets bestyrelse. Erhvervs- og Teknikudvalget anbefaler byrådsmedlem og tidligere borgmester for Korsør Flemming Erichsen (S).

Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, hvor kommunen som eneaktionær er den eneste stemme. Derfor er det byrådets indstilling af formand og bestyrelsesmedlemmer, der bliver vedtaget på generalforsamlingen.

Læs også: Erhvervsformand: Vi har ikke brug for et jerntæppe om rådhuset


Genrefoto: Tsezer / iStock

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.