Dommere efterlyser ejendomme til bygningspris

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse.News – Dommerkomiteen efterlyser nomineringer til nybyggerprisen og renoveringsprisen i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommunes bygningspris bliver i år til to priser. En til nybyggeri og en til renoveringer. Det skal sikre, at både nybyggerier og renoveringer får den fortjente opmærksomhed.

Deadline for at sende nomineringer til begge priser er den 23. august 2021. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Inspiration til at få flere smukke bygninger i kommunen

Når Slagelse Kommune uddeler årets bygningspris til oktober, skal der uddeles to priser. En til nybyggerier og en til renoveringer.

De tidligere år har både nybyggerier og renoveringer konkurreret om den samme i pris. Men i år har dommerkomiteen besluttet at dele prisen i to. Det skal sikre, at værdien af de gode ombygninger, istandsættelser eller restaureringer kan stå endnu tydeligere frem.

»Det er ikke nyt, at vi gerne vil hylde både nybyggerier og renoveringer, men der har været en tendens til, at renoveringerne bliver overskygget af nybyggerierne. Derfor laver vi nu to priser, så både de smukke nybyggerier og renovering får den opmærksomhed, de fortjener,« siger borgmester John Dyrby Paulsen (S), som også sidder i dommerkomiteen.

Hvem og hvilke nybyggerier og renoveringer, som bliver præmieret, bliver afsløret den 4. oktober i forbindelse med Arkitekturens Dag. Men allerede nu efterlyser dommerkomiteen nomineringer til både nybyggerprisen og renoveringsprisen.

»Vi vil gerne anerkende både bygherre og arkitekterne bag nybyggerier såvel som renoveringer. Men lige så vigtigt er det, at præmieringen af de gode eksempler kan medvirke til at øge interessen og inspirere til endnu flere smukke bygninger og anlæg i både byer og landområder. Derfor vil jeg opfordre til at komme med forslag til nomineringer, så vi kan få sat fokus på de gode eksempler,« siger Jørgen Grüner (SF), der er formand for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget og medlem af dommerkomiteen.

Præmien består af en bronzeplade på bygningen

Udover hædrende omtale består præmien af en bronzeplade til opsætning på bygning eller anlæg samt et diplom til bygherre og arkitekt. Nybygningsprisen er sponsoreret af det lokale landinspektørfirma Skel.dk. Renoveringsprisen er sponsoreret af det lokale tømrerfirma JOSK.

Afsløringen af vinderen af bygningsprisen 2020 blev udskudt sidste år på grund af COVID-19-smitten. Men forventningen er, at vinderen af 2020-prisen bliver afsløret senere på måneden, og ved afsløringen af denne vil både renoveringer og nybyggerier konkurrerer om den samme pris.

Skal det være færdiggjort inden for det forgangne år

For at et nybyggeri eller en renovering kan komme i betragtning til prisen, skal det være færdiggjort inden for det forgangne år og inden for følgende områder:

 • Smukt og godt byggeri i almindelighed.
 • Nybyggeri, der æstetisk og på særlig hensynsfuld måde er indpasset i det eksisterende bymiljø.
 • Særlige fortjenstfulde renoveringer eller restaureringer af ældre ejendomme.
 • God og nænsom skiltning eller facadeudformning.
 • Smukke anlæg – torve, pladser, haver, opholdsarealer med videre.

Dommerkomiteens sammensætning:

 • Carsten Holgaard, arkitekt (fagdommer)
 • Tanja Jordan, arkitekt (fagdommer)
 • Ole G. Nielsen, Bevaringsforeningen for Slagelse og Omegn
 • Mette Lund Jørgensen, Skælskør Bevaringsforening
 • Kurt Sørensen, Foreningen til bevarelse af gamle bygninger og miljøer i Korsør og omegn
 • Michael Thomsen, direktør, Skel.dk (sponsor)
 • Josef Niemann, Projektleder, JOSK (sponsor)
 • John Dyrby Paulsen (S), borgmester
 • Jørgen Grüner (SF), formand for Miljø-, Plan- Landdistriktsudvalget
 • Darrin Bayliss, planchef, Center for Miljø, Plan og Teknik.

Forslag med billedmateriale og en kortfattet begrundelse sendes senest den 23. august 2021 til: plan@slagelse.dk eller til: Slagelse Kommune, Plan, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse. E-mail eller konvolut mærkes “Bygningspræmiering”.

Offentliggørelse af de præmierede projekter forgår på Slagelse Bibliotek på Arkitekturens Dag den 4. oktober 2021 kl. 11.00.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.