Den politiske situation skaber mørke over kommunen

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Byrådet i Slagelse Kommune har andenbehandlet og dermed vedtaget den reviderede styrelsesvedtægt for 2018. Den politiske situation skaber mørke over vores opgaver i kommunen, sagde Ann Sibbern under byrådsmødet.

Troels Brandt (RV) startede, ligesom på forrige byrådsmøde, med at anbefale, at byrådet skulle tage punktet om revidering af styrelsesvedtægten af dagsorden, men det blev nedstemt ligesom forrige gang.

Den reviderede styrelsesvedtægt for 2018 blev vedtaget med et snævert flertal bestående af rød blok og LA, og det medfører færre fagudvalg, og disse udvalg har færre medlemmer.

Fremover er der udover Økonomiudvalget følgende fagudvalg:

  • Børne- og Ungeudvalget
  • Forebyggelses- og Seniorudvalget
  • Udvalget for specialiserede Borgerindsatser
  • Kultur- og Fritidsudvalget
  • Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget
  • Social- og Beskæftigelsesudvalget
  • Erhvervs- og Teknikudvalget

Samtidig bortfalder vederlaget til næstformanden i Økonomiudvalget og til 2. viceborgmesteren. 2. viceborgmesterens vederlag på 3 procent af borgmestervederlaget bliver fremover tildelt 1. viceborgmesteren.

Det betyder, at 1. viceborgmester Villum Christensen (LA) fremover modtager 10 procent af borgmestervederlaget udover de øvrige vederlag, mens 2. viceborgmesteren Ann Sibbern (DF) ikke længere modtager viceborgmestervederlag.

Christopher Trung (V) undrede sig over, at 1. viceborgmesteren fremover skal modtaget 2. viceborgmesterens vederlag.

Ann Sibbern (DF) bad, ligesom under det forrige byrådsmøde, om, at det lovmedholdelige grundlag for revidering af styrelsesvedtægten skulle undersøges, og hun henviste igen en artikel i Sjællandske den 13. marts 2018, hvor kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole havde udtalt sig om styrelsesvedtægten.

Roger Buch havde blandt andet slået fast, at man ikke må ændre i styrelsesvedtægten, hvis baggrunden for ændringen er personlige, politiske stridigheder og manglende samarbejdsevner.

»I Dansk Folkeparti vil vi naturligvis gerne udtrykke vores bekymring omkring den politiske situation, da det skaber mørke over vores opgaver i kommunen og for borgerne,« pointerede Ann Sibbern, hvorpå hun kaldte det en »ærgerlig situation«. Samtidig fastslog hun, at det er besynderligt, at revideringen af styrelsesvedtægten kom samtidig med opsigelsen af samarbejdsaftalen.

Mere om byrådsmødet og den reviderede styrelsesvedtægt i senere artikler.

[d12-support title=”Korrektion”]Vi har genset byrådsmødet, efter Slagelse Kommune har udgivet optagelserne, og vi har i den forbindelse rettet Ann Sibberns (DF) udtalelse om mørke.[/d12-support]

Læs også: Ny styrelsesvedtægt: Mere til LA, mindre til oppositionen

Opdateret.

Øverst: Ann Sibbern (DF). Arkivfoto: Slagelse Kommune

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.