Byrådsmøde i Slagelse: Uenighed om hvad der foregår

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Byrådet i Slagelse Kommune førstebehandlede en ny styrelsesvedtægt i går mandag, men hele tre ting som i et Kinderæg markerede en forunderlig uenighed mellem mindretallet (blå blok) og flertallet (rød blok og LA).

Det kommer næppe som en overraskelse, at der er flertal for en ny styrelsesvedtægt. Mindretallet kom med flere argumenter imod den reviderede styrelsesvedtægt, men flertallet stod fast.

Den reviderede styrelsesvedtægt lægger op til at reducere antallet af stående udvalg fra ni til syv udvalg og at reducere antallet af medlemmer i hvert udvalg fra syv til fem medlemmer. Dog skal Økonomiudvalget kun reduceres fra 9 til 7 medlemmer.

Den officielle forklaring til en revideret styrelsesvedtægt fremgår af dagsordenen:

“Der er overlap mellem udvalgenes ansvars- og kompetenceområder, der medfører, at konkrete sager skal behandles samtidig i flere udvalg, og der er fagligt beslægtede opgaver, der er fordelt på forskellige fagudvalg.”

Troels Brandt (RV) startede med at pointere, at oppositionen er voldsomt frustreret over, at borgmester John Dyrby Paulsen (S) har opsagt samarbejdsaftalen, og at de nu skal drøfte de nye fagudvalg. Han ønskede en afstemning om at suspendere mødet, så parterne kunne få en drøftelse, men forslaget blev nedstemt.

1) Uenighed om problemer med snitfladerne i udvalgene

Christopher Trung (V) spurgte borgmesteren og flertallet, hvorfor de mener, at der ikke er et konstruktivt arbejde i udvalgene. Han pointerede, at der ud af 385 åbne dagsordenpunkter på alle udvalgsmøder i 2018 kun har været syv tilfælde, hvor der ikke var enighed mellem rød og blå blok.

Tidligere borgmester Lis Tribler (S) forklarede hertil, at det ikke er et spørgsmål om enighed eller uenighed, men at det ikke er hensigtsmæssigt at behandle de samme sager i op til tre forskellige udvalg.

Christopher Trung (V) undrede sig i den forbindelse over en artikel i TV ØST, hvor John Dyrby Paulsen (S) citeres for at sige: “Det er klart, at når man kun har en opposition, som kører hårde personangreb, så bliver der ikke meget konstruktivt arbejde i udvalgene.”

Der er med andre ord uenighed om, hvad der er den reelle baggrund for at ændre styrelsesvedtægten.

2) Kommunalforsker Roger Buchs udsagn om styrelsesvedtægten

Ann Sibbern (DF) efterlyste et lovmedholdeligt grundlag til at ændre styrelsesvedtægten, og hun henviste til en artikel i Sjællandske den 13. marts 2018, hvor kommunalforsker Roger Buch, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, har udtalt sig om styrelsesvedtægten.

Roger Buch har blandt andet slået fast, at man ikke må ændre i styrelsesvedtægten, hvis baggrunden for ændringen er personlige, politiske stridigheder og manglende samarbejdsevner.

“Det er ikke baggrunden for en ændring af styrelsesvedtægten,” har John Dyrby Paulsen efterfølgende sagt til SN.dk, og i slutningen af byrådsmødet fortalte John Dyrby Paulsen, at han har talt med Roger Buch.

Der er altså uenighed om, hvorvidt der er et lovmedholdeligt grundlag for at ændre styrelsesvedtægten.

3) Har borgmesteren indkaldt mindretallet til møde eller ej

John Dyrby Paulsen (S) fortalte på et tidspunkt, at han havde inviteret til et møde “forrige søndag”, men at han ikke havde fået nogen reaktion på det. Han havde heller ikke fået en reaktion på de øvrige e-mails såsom hans opsigelse af samarbejdet.

Knud Vincents (V) kendte ikke til nogen ‘indbydelse’ til et møde om søndagen, og det gjorde ingen andre i blå blok heller ikke. Derpå fulgte en længere debat i byrådssalen om, hvorvidt mindretallet (blå blok) har fået en indbydelse til et møde, og hvorvidt mindretallet har reageret på borgmesterens henvendelser.

Således er der heller ikke enighed om, hvorvidt borgmesteren har indkaldt til et møde for at drøfte uenighederne.

[d12-stats title=”Redaktionen tager til efterretning”]En læser har bemærket, at vi skriver (blå blok) og (rød blok og LA). Læseren mener, at vi burde skrive (blå blok og RV) og (rød blok og LA). Læseren mener, at den manglende angivelse af RV i blå blok er vildledende. Det tager vi til efterretning.[/d12-stats]

Læs også: Ny styrelsesvedtægt: Mere til LA, mindre til oppositionen

Foto: agencyby / iStock

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.