Christian Freitag er ny folketingskandidat

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Slagelse.News – »Med Christian Freitag som folketingskandidat får vi i Slagelse Kommune en særdeles kompetent person, der med hele sit væsen udstråler stor indsigt i det politiske arbejde, og som aktivt vil kunne indgå i den højaktuelle debat om sundhed og forsvar,« udtaler Egon Bo, der er formand for Det Konservative Folkeparti i Slagelse Kommune.

Tirsdag har Det Konservative Folkeparti i Slagelse Kommune valgt Christian Freitag som ny folketingskandidat i Slagelsekredsen. Han afløser Jesper Wienmann Hansen, som med kort varsel meddelte, at han frafaldt sit kandidatur. Det oplyser vælgerforeningen i en meddelelse.

Formand for De Praktiserende Lægers Organisation

Christian Freitag er praktiserende læge og har i en knap 6-årig periode været formand for De Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Han driver praksis i Holte, hvilket han har gjort i knap 20 år.

»Igennem sit arbejde i PLO har Christian Freitag været med til at skabe en dynamisk organisation, som har været medvirkende til at modernisere organisationen til en moderne og forhandlingsparat modpart til Danske Regioner,« står der i meddelelsen, som fortsætter:

»Christian Freitag har ligeledes igennem flere år været sparringspartner til den konservative gruppe i Folketinget for såvel det lægefaglige samt hele det øvrige sundhedsområde. Igennem dette har Christian Freitag fået en betydelig indsigt i den meget vigtige sundhedspolitik, som er et væsentligt og betydningsfuldt område i såvel kommunen som hele regionen.«

Baggrund som kaptajn på Gardehusarregimentet

Christian Freitag har udover sin lægegerning en militær baggrund, idet han fra sin tidlige ungdom har gjort tjeneste i såvel Livgarden som i Gardehusarregimentet, hvor han afsluttede sit virke med rang af kaptajn.

»Med Christian Freitag som folketingskandidat får vi i Slagelse Kommune en særdeles kompetent person, der med hele sit væsen udstråler stor indsigt i det politiske arbejde, og som aktivt vil kunne indgå i den højaktuelle debat om sundhed og forsvar. Områder som er særdeles vigtige i Slagelse Kommune og også er højaktuelle i vores region,« udtaler Egon Bo, der er formand for vælgerforeningen i Slagelse Kommune.

»Med valget af Christian Freitag som vores folketingskandidat, står vi med et utrolig stærkt bidrag til det konservative kandidathold her på Sjælland. Jeg har fulgt Christian Freitags arbejde da han var formand for PLO, hvor hans resultater talte sit tydelige sprog. Han viste vejen frem efter overenskomstkonflikten mellem PLO og Danske Regioner i 2013 og har været med til at få sat fokus på behovet for udviklingen af det primære sundhedsvæsen,« tilføjer byrådsmedlem Christopher Trung (KL).

Vil tættere på borgere, institutioner og erhvervslivet

Udover at være ejer af sin lægepraksis har Christian Freitag også erhvervserfaring fra konsulentfirmaet Cultivator, som primært arbejder med ledelse og kommunikation.

»Jeg ser meget frem til komme i gang med de mange udfordringer, som Slagelse Kommune og hele Regionen står over for, og jeg er naturligvis glad for den tillid som De Konservative i Slagelse viser mig. Jeg skal gøre alt hvad jeg kan for at indfri de forventninger, som borgerne helt berettiget må have,« fortæller Christian Freitag og fortsætter:

»I første omgang handler det om at komme tæt på såvel borgere, institutioner som erhvervsliv. Jeg synes, at de seneste år har vist, at vi er nødt at tage demokratiet meget alvorligt, og det er en af de ting, jeg gerne vil måles på.«

Privat er Christian Freitag gift med Vibeke gennem mere end 30 år, har 3 voksne børn og er 56 år.

Øverst: Christian Freitag (KL). (Foto: Det Konservative Folkeparti). PM/pele.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.