Beredskaberne i Slagelse og Sorø bliver slået sammen

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Soro.News – »Vi glæder os utroligt meget til at samarbejde med de mange nye kolleger og til at inddrage Sorø i den udvikling som Slagelse Brand og Redning er i gang med,« udtaler beredskabschefen.

Fra årsskiftet bliver de kommunale beredskaber i Slagelse og Sorø kommune slået sammen.

Det kommende samarbejde har været undervejs et stykke tid, og fra 1. januar 2021 er det altså en realitet. Det skriver Slagelse Brand og Redning.

Har allerede et godt samarbejde om storebæltsberedskabet

»Vi har i forvejen et godt samarbejde med Sorø om både storebæltsberedskabet og ved større hændelser i begge kommuner. Derfor er også naturligt, at vi lægger de to beredskaber sammen, så vi udnytter de brandfolk, vi har bedst muligt,« siger John Dyrby Paulsen (S), der er borgmester i Slagelse Kommune.

Den nye aftale træder i kraft samtidig med, at Sorø Kommune trækker sig ud af samarbejdet omkring Vestsjællands Brandvæsen.

Begge Sorøs brandstationer indgår i samarbejdet, men stationen i Ruds Vedby, der er udliciteret til Falck, vil fortsat blive driftet af Falck.

Robust beredskab med fokus på økonomisk gennemsigtighed

»Vi har lavet en aftale, som sikrer, at vi får et robust beredskab med fokus på økonomisk gennemsigtighed, og med en større indflydelse og selvbestemmelse i forhold til de opgaver brandvæsenet skal påtage sig,« siger borgmesteren i Sorø Kommune, Gert Jørgensen (KF), og fortsætter:

»Dette skal sikre et højt indsatsniveau og dermed styrke borgere og medarbejderes tryghed og opbakning til beredskabet.«

Sammenlægningen betyder, at brandfolkene i Slagelse og Sorø får samme chef, som er den nuværende chef for Slagelse Brand og Redning, Michael Djervad.

Forsat en politisk forankret kommission i hver kommune

Aftalen medfører, at personale i Sorø bliver virksomhedsoverdraget til Slagelse Brand og Redning, og aftalen vil ikke medføre personalereduktioner.

Der vil fortsat være en politisk forankret beredskabskommission i hver kommune. Navnet på stationerne i Sorø skifter til “Slagelse Brand og Redning, Station Sorø”.

»Vi glæder os utroligt meget til at samarbejde med de mange nye kolleger og til at inddrage Sorø i den udvikling som Slagelse Brand og Redning er i gang med,« udtaler beredskabschef Michael Djervad.

Opdatering: Artiklen er opdateret med oplysninger fra en pressemeddelelse fra Slagelse Kommune.

Øverst: Beredskabschef Michael Djervad og borgmester Gert Jørgensen (KF). (Foto: Slagelse Brand og Redning). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.