Solstrålehistorie om 1512 solpaneler i Flakkebjerg

Artiklen er opdateret for 8 måneder siden.

Slagelse.News – »Fra kommunens side bakker vi op om Flakkebjerg og den forskning, der foregår, med den samarbejdsaftale, vi har indgået. Jeg kører forbi hver dag, og følger derfor byggeriet med stor interesse. Vi har brug for mere grøn energi, og jeg glæder mig til at se de resultater, der kommer ud af projektet, og hvordan de kan være med til at løse nogle af de udfordringer, der er med at kombinere landbrug og solpaneler på de samme marker,« lyder det fra borgmesteren.

Byggeriet af nyt AgriPhotoVoltaic-anlæg ved AU Flakkebjerg er startet i denne uge. Når forsøgsanlægget står færdig, vil det indeholde 1512 solpaneler og fylde cirka 2 hektar. Det skriver Aarhus Universitet Technical Sciences i en pressemeddelelse.

Kort maskingenereret resume af AI/kunstig intelligens: Artiklen rapporterer om byggeriet af et nyt AgriPhotoVoltaic-anlæg ved AU Flakkebjerg, der fusionerer energiproduktion, landbrug og teknologi. Anlægget vil bestå af 1512 solpaneler spredt over cirka 2 hektar. Projektet er et samarbejde mellem European Energy, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Slagelse Kommune. Borgmesteren udtrykker sin støtte til projektet og forventer positive resultater, der kan løse udfordringer med at kombinere landbrug og solpaneler på samme marker. Anlægget vil producere 1 million kWh årligt og dyrke afgrøder mellem panelerne. Forskerne planlægger også blomsterstriber og biodiversitetsindsatser og ønsker at bruge selvkørende robotter til jordpleje. Projektet sigter mod at undersøge fordelene ved at kombinere energiproduktion og fødevareproduktion samt automatisering og biodiversitet. Byggeriet forventes afsluttet den 1. oktober, og det forventes at give indsigt i integrationen af solpaneler i kommercielle projekter.

Borgmester følger byggeriet med stor interesse

Agrivolt-projektet er en fusion af energiproduktion, landbrug og topmoderne teknologi med mulighed for at levere på mange elementer af bæredygtighed, også biodiversitet.

Ved AU Flakkebjerg tæt på Slagelse er konstruktionen af et nyt AgriPhotoVoltaic-anlæg netop sat i gang. Det er som en del af Agrivolt-projektet, hvor af energiproduktion, landbrug og topmoderne teknologi fusioneres og potentialet undersøges af projektpartnerne European Energy, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Slagelse Kommune.

»Fra kommunens side bakker vi op om Flakkebjerg og den forskning, der foregår, med den samarbejdsaftale, vi har indgået. Jeg kører forbi hver dag, og følger derfor byggeriet med stor interesse. Vi har brug for mere grøn energi, og jeg glæder mig til at se de resultater, der kommer ud af projektet, og hvordan de kan være med til at løse nogle af de udfordringer, der er med at kombinere landbrug og solpaneler på de samme marker,« siger borgmester Knud Vincents (V), der selv er landmand.

1512 solpaneler i AgriPhotoVoltaic-anlægget

Hjertet i AgriPhotoVoltaic-anlægget er dets 1512 solpaneler. Hvert enkelt solpanel har en kapacitet på 650 watt peak (Wp), hvilket resulterer i en samlet mængde på 0,98 megawatt jævnstrøm (dc). Det svarer til, at anlægget årligt kan producere 1 millioner kWh, hvilket er nok til at dække mindst 200 husstandes energiforbrug.

Dyrker solenergi og landbrug på samme areal

Forskellen på et AgriPhotoVoltaic system og en traditionel solcellepark er, at man i Agrivolts system også vil dyrke arealet mellem panelerne. Mellem hvert panel er der en afstand på 12 meter. Det giver rigelig plads til dyrkning af landbrugsafgrøder, selv om de vil være skyggepåvirket og der er plads til landbrugsmaskinerne ikke kommer i karambolage med panelerne.

Udover afgrøder påtænker forskerne bag Agrivolt at dyrke blomsterstriber og have lignende biodiversitetsindsatser. Selvom der er plads til traditionelle landbrugsmaskiner mellem solpanelerne i anlægget, så er det forskernes plan at jorden passes af selvkørende robotter.

»Når man kombinerer landbrug og automatisering med selvkørende robotter, så reducerer det ikke kun arbejdstiden, det baner også vejen for en mere bæredygtig og effektiv afgrødedyrkning,« fortæller lektor Johannes Ravn Jørgensen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Første spadestik er netop taget i Flakkebjerg

Første spadestik er netop taget, og det nye anlæg, som har potentiale til at opretholde fødevareproduktion samtidig med, at der sikres vedvarende energiproduktion, begynder at tage form.

»Vi vil undersøge fordelene ved produktion af vedvarende energi- og fødevareproduktion på det samme areal, intensiv brug af markrobotter, øget biodiversitet, systemets tekniske og økonomiske levedygtighed samt undersøge landmændenes og det omkringliggende samfundets holdninger til og accept af sådan et system,« forklarer Johannes Ravn Jørgensen.

European Energy er ansvarlig for byggeriet af forsøgsanlægget, og forventning er, at byggeriet vil være færdig 1. oktober.

»Solpanelerne i forsøgsanlægget er også de solpaneler, som vi normalt benytter os af i vores kommercielle solparker. Vi kan dermed danne os rigtig gode erfaringer på, hvordan vi i fremtiden kan integrere disse resultater i kommercielle projekter,« siger Mads Lykke Andersen, der er chef for teknologiudvikling i European Energy.

Øverst: Byggeriet af en solcellepark er netop begyndt ved Aarhus Universitet i Flakkebjerg. Her vil forskere studere mulighederne for at dyrke afgrøder mellem solpanelerne, sålede at man i fremtiden vil kunne dyrke fødevarer og solenergi på et og samme areal. (Foto: Aarhus Universitet Technical Sciences). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/tr6