Tag hensyn til borgere, som er fritaget for mundbind

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Zand.News – Movia opfordrer passagerer til ikke at skule til passagerer og chauffører, som er fritaget for mundbind. Det gælder også, når chauffører løfter sit visir på grund af genskær eller dug.

Kunder og medarbejdere er gode til at bruge mundbind eller visir i de sjællandske busser.

Men vi skal huske, at særlige grupper er fritaget fra kravet, ligesom chaufføren skal prioritere færdselssikkerheden. Det bør ikke skabe unødvendig bekymring. Det skriver Movia i en pressemeddelelse.

Reglen om mundbind eller visir har visse undtagelser

Mundbind og visir er hurtigt blevet en del af hverdagen for både kunder og medarbejdere i den kollektive transport.

Movia oplever, at det går godt med at følge myndighedernes rejseregel om at bruge værnemidler i de godt 1.300 sjællandske busser. Og kravet om at bruge mundbind eller visir har bidraget til, at det er endnu mere trygt og sikkert at hoppe på bussen.

Men reglen om at man skal bruge mundbind eller visir som kunde og medarbejder indeholder også visse undtagelser.

Det kan i dagligdagen være svært at huske på, og det kan skabe unødig utryghed for de rejsende i busserne, eller en følelse af, at andre skuler til en, hvis man for eksempel tilhører en af de grupper, der er fritaget fra krav om mundbind såsom børn, mennesker med luftvejsproblemer, klaustrofobi eller lignende.

Trafiksikkerheden skal altid overholdes af chaufføren

Undtagelserne gælder også for chaufførerne. Buschaufførerne skal bruge mundbind og visir som alle andre. Men chaufføren er også ansvarlig for kundernes sikkerhed, og derfor skal han eller hun under kørslen sikre, at bussen kan føres forsvarligt.

Det betyder, at det er tilladt for chaufføren at sænke mundbindet eller løfte visiret, hvis chaufførens briller dugger på grund af varmen fra et mundbind, eller der for eksempel er genskær i chaufførens visir.

Det kan derfor være fuldt i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer, hvis man ser en chauffør i en bus, der midlertidigt har slået visiret op under kørslen.

Chauffører med et særligt lyseblåt badge er undtaget

Herudover er særlige grupper undtaget fra krav om mundbind eller visir af blandt andet helbredsmæssige årsager.

De chauffører, der er omfattet heraf, har et særligt lyseblåt badge på, hvor der står, at de er undtaget fra krav om værnemidler.

Samtidig har sundhedsmyndighederne netop lanceret et badge til de borgere, der er særligt sårbare, som man kan skaffe på apoteket.

Læs også: Nyt badge skal minde os om at holde afstand.

Folk, der er undtaget for mundbind, skal føle sig trygge

»I Movia er vi optaget af at passe godt på kunder og medarbejdere. Alle skal bære mundbind eller visir – både kunder, chauffører og kontrollører. Og det oplever vi helt generelt bliver overholdt,« siger kommunikationsdirektør Camilla Struckmann og fortsætter:

»Men der er altså også særlige undtagelser, og det er vigtigt for os i Movia at hjælpe til med at minde om det, så vi undgår, at kunderne bliver unødigt utrygge, eller at nogen ikke føler sig velkomne.«

Movia har løbende information i og på busserne om myndighedernes anbefalinger og kravet om værnemidler. En del af denne indsats har været grundigt information til alle chauffører om, hvordan de skal anvende mundbind og visir efter de gældende regler.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Movia / Ulrik Jantzen). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.