Vækstforum Sjælland lukker og slukker

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Formandskabet for Vækstforum Sjælland takker af og overdrager opgaven med erhvervsudvikling til den nationale Erhvervsfremmebestyrelse og de kommunale erhvervshuse.

Den 28. november 2018 blev datoen for det sidste møde i Vækstforum Sjælland. Vækstforum overdrager nogle stærke regionale partnerskaber og gode projekter, som også de kommende år kan være med til at styrke væksten og beskæftigelsen i Region Sjælland:

»Vækstforum Sjælland har skabt resultater. På tværs af virksomheder, uddannelser og den nyeste forskning har Vækstforum bundet det tværregionale samspil sammen. Det er en vigtig rolle og opgave, som skal løftes for at sikre, at der stadig skabes vækst og erhvervsudvikling i hele Region Sjælland,« siger Heino Knudsen (S), regionsrådsformand i Region Sjælland og formand for Vækstforum Sjælland.

Lov om erhvervsfremme nedlægger de fem Vækstfora

Den nye lov om erhvervsfremme nedlægger de fem regionale Vækstfora fra den 1. januar 2019. Opgaven med erhvervsudvikling overgår til Danmark Erhvervsfremmebestyrelse og til tværkommunale erhvervshuse, der står for den specialiserede erhvervsservice, mens kommunerne forsat varetager den lokale erhvervsservice og erhvervsudvikling.

»I Vækstforum Sjælland har vi arbejdet målrettet på at bringe vores geografi så godt ind det nye erhvervsfremmesystem som muligt. Vi har investeret i strategiske indsatser, der blandt andet sikrer, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for,« siger Heino Knudsen og fortsætter:

»Et af de resultater, som jeg er mest stolt af, vi i Vækstforum har skabt, er diplomingeniøruddannelsen i Kalundborg. Vi har også arbejdet meget med at styrke de regionale virksomheders konkurrencekraft i form af brugen af digitale løsninger og ved at udvikle rådgivningstilbud, som er tilpasset den virksomhedsstruktur, vi har her i regionen. Vi håber fra Region Sjællands side på et godt samspil med den nye erhvervsfremmebestyrelse og de regionale erhvervshuse.«

Vækstforum Sjælland har skabt positive resultater

Siden 2006 har Vækstforum Sjælland arbejdet målrettet med at skabe vækst og erhvervsudvikling i hele Region Sjælland:

»Selvom Vækstforum Sjælland nedlægges nu, så har opbygningen af det regionale partnerskab været positivt for regionen,« siger Allan Holstener Schmidt, næstformand for Vækstforum Sjælland og medlem fra Dansk Industri, og fortsætter:

»Erfaringen fra Vækstforum er, at de bedste tværgående initiativer, som vi har igangsat på tværs af uddannelse, erhvervsfremme og beskæftigelse, har gjort en forskel for både virksomheder og borgere i Region Sjælland. Jeg håber og tror, at det nye erhvervsfremmesystem vil bruge kræfter på at videreføre de bedste samarbejder.«

2019 forventes at blive et overgangsår, hvor organiseringen af det nye erhvervsfremmesystem skal falde på plads og en midlertidig erhvervsfremmestrategi for 2019 udarbejdes af erhvervsministeren. I Region Sjælland oprettes det tværkommunale erhvervshus i Sorø, med en filial i Vordingborg.

Fakta om det regionale partnerskab Vækstforum Sjælland

Vækstforum Sjælland er det regionale partnerskab, der siden 2006 har samlet erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner, kommuner, Regionsråd og andre erhvervsfremmeaktører om at skabe vækst og erhvervsudvikling i hele Region Sjælland.

Region Sjælland vil med den nye lovgivning stadigvæk have en central rolle på det regionale udviklingsområde i forhold til at skabe attraktive uddannelsestilbud, sørge for ren jord og drikkevand, udvikle kultur- og naturtilbud, drive en velfungerende kollektiv trafik samt udvikle Region Sjælland, så den forsat er en attraktiv region.


Illustration: aalmeidah / Pixabay.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.