Urimelig kritik mod Slagelse Sygehus

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Vicedirektør: »Det hjælper ikke på situationen, at vi skal forsvare os mod sådanne urimelige og udokumenterede anklager i pressen og af pressen.«

Medarbejderflugt og fare for patientsikkerheden er en del af en kritik, som fire tidligere anonymiserede medarbejdere retter mod Slagelse Sygehus. Men det er en misvisende kritik, lyder det fra både afdelingsledelsen og sygehusledelsen. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Fire anonymiserede tidligere medarbejdere i TV ØST

Fire anonymiserede tidligere medarbejdere fra Akutafdelingen på Slagelse Sygehus udtaler i dag til TV ØST, at 21 medarbejdere fra afdelingen har sagt op på grund af dårlig ledelse. Samtidig påpeger de, at manglen på medarbejdere også går udover patientsikkerheden på Akutafdelingen.

Læs mere på: tv2east.dk.

Oversygeplejerske: »Det er et meget misvisende billede«

Hanne Schjøning, der ledende oversygeplejerske på Akutafdelingen, ikke genkende dette billede.

»Det er et meget misvisende billede, som de tidligere medarbejdere kommer med. Jeg vedkender gerne, at der er enkelte medarbejdere, der er stoppet på grund af ledelsen,« siger Hanne Schjøning, og fortsætter:

»Men at sige det gælder for samtlige opsigelser i år, det er helt ude af proportioner, og der mangler dokumentation for deres påstand om, at det er samtlige 21 opsigelser, der bunder i dårligt arbejdsklima og manglende patientsikkerhed.«

Samtidig understreger Hanne Schjøning, at påstanden om, at patientsikkerheden er i fare, må stå helt for de fire medarbejderes egen regning.

»Det er patientsikkert at være patient på Akutafdelingen på Slagelse Sygehus. Vi har et system, som fungerer. Når hændelser eller nærved hændelser opstår, så drager vi læring og derved øger kompetenceniveauet,« siger hun.

Stort set samtlige sygehuse har rekrutteringsproblemer

Vicedirektør for Slagelse Sygehus, Anne Grethe Larsen, erkender, at Akutafdelingen er ramt af rekrutteringsudfordringer, som det er gældende for stort set samtlige sygehuse i Danmark.

»Vi mangler også sygeplejersker på Akutafdelingen på Slagelse Sygehus. Det går ud over vores medarbejdere, at vi har disse ledige stillinger, og det er noget afdelingsledelsen kæmper med kontinuerligt,« siger Anne Grethe Larsen, og fortsætter:

»Men det hjælper ikke på situationen, at vi skal forsvare os mod sådanne urimelige og udokumenterede anklager i pressen og af pressen. Vi har alle en fælles opgave på tværs af ledelse og medarbejdere, herunder de faglige organisationer. Det drøfter vi løbende, og det er en drøftelse, vi gerne vil invitere til, skal fortsætte. For løsningen er ikke at tale en afdeling ned.«

Ny ledelse på vej og nye initiativer inden for rekruttering

Der er en fornyelse af ledelsesfronten i gang på Slagelse Sygehus. Blandt andet er der ved at blive ansat en ny sygehusdirektør. Den midlertidige, konstituerede sygehusledelse, har konstitueret en ny ledende overlæge, og har dermed sikret en forstærket ledelse af Akutafdelingen på Slagelse Sygehus.

Den nye afdelingsledelse har ligeledes allerede igangsat flere initiativer for at komme rekrutteringsproblemerne til livs, skriver Region Sjælland i pressemeddelelsen.

Hanne Schøning håber på et mere positivt billede af jobbet som sygeplejerske, og at der i stedet kunne fokuseres på det store arbejde, som afdelingens medarbejdere udfører dagligt.

»Hvorfor er det altid kun de kritiske der bliver hørt? Der er hver dag glade medarbejdere, som møder ind på Akutafdelingen på Slagelse Sygehus og er glade for deres job og gør en stor indsats for at hjælpe vores borgere i kritiske situationer. Hvis virkeligheden virkelig er, som beskrevet i TV ØST, så havde vi ingen ansatte,« siger Hanne Schønning.

Flere nye initiativer skal løse problemerne

For at løse rekrutteringsudfordringer har afdelingen iværksat følgende:

  • Forstærket afdelingsledelsen ved at ansætte ny konstitueret ledende overlæge.
  • Etableret “Fremtidsværksted”, hvor medarbejdere får rum og lejlighed til at drøfte og bidrage til at sætte retning for værdier og arbejdsmiljø på afdelingen.
  • Generelt større fokus på medarbejdertrivsel, blandt andet ved at gøre trivsel til en fast KPI.
  • Fokus på samarbejdet mellem sygehusets afdelinger for at sikre et godt patientforløb.
  • Øget kompetenceudvikling og introforløb for sygeplejersker på afdelingen.

Øverst: Slagelse Sygehus. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.