Udfordring for pendlere fra Slagelse og Korsør

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Banedanmark er i gang med en historisk stor fornyelse, men det bliver samtidig en stor udfordring for pendlere, som rejser fra Slagelse og Korsør.

Den nye bane København og Ringsted åbnet til maj. Fra Ringsted og ned mod Femern er Banedanmark i fuld gang med at udbygge jernbanen til den kommende Femern-forbindelse til Tyskland.

Samtidig er Banedanmark i gang med en totalrenovering af en af de travleste strækninger, nemlig den mellem Ringsted og Korsør. Det skriver Banedanmark i en pressemeddelelse.

Historisk opgradering af den danske jernbane

Med færdiggørelsen af Danmarks første højhastighedsbane mellem København og Ringsted, med opgradering og fornyelse af Ringsted-Femern strækningen og med elektrificering af dele af det sjællandske jernbanenet er der store forbedringer på vej til passagererne.

»Vi er i gang med, en historisk opgradering af den danske jernbane, og de sjællandske passagerer får i de kommende år mange forbedringer,« siger Steen Neuchs Vedel, anlægsdirektør i Banedanmark, og fortsætter:

»Med Den nye bane København-Ringsted, Ringsted-Femern Banen, elektrificering af flere strækninger og det nye signalsystem er vi i gang med at modernisere og fremtidssikre de sjællandske jernbanestrækninger til at imødegå fremtidens behov for kapacitet, hurtighed, pålidelighed og komfort til gavn for alle brugerne af jernbanen.«

Slidte spor fornyes mellem Ringsted og Korsør

Samtidig med, at Banedanmark bygger nyt, skal den eksisterende jernbane vedligeholdes. Sporet mellem Ringsted og Korsør er flere steder så slidt, at det skal fornyes.

»For at undgå at spærre helt for landsdelstrafikken i en længere periode udfører vi i denne omgang udelukkende de mest presserende arbejder,« siger Steen Neuchs Vedel og fortsætter:

»Næste år vender vi tilbage for at forny og optimere Slagelse Station og i årene 2022-2024 gennemfører vi den sidste sporfornyelse på strækningen. Til den tid vil der ikke være så mange øvrige projekter “i omegnen”, og det vil gøre det lettere at planlægge trafikken, så passagererne generes mindst muligt.«

Når Banedanmark er færdige med sporfornyelsen, vil passagererne opleve færre hastighedsnedsættelser og forsinkelser.

Reduktioner i togdriften i de kommende måneder

I de kommende måneder er aktiviteten rigtig høj, og det betyder, at der kommer en del reduktioner i togdriften.

Sporarbejdet mellem Ringsted og Korsør gør, at Banedanmark ikke kan holde begge spor åbne, og det betyder færre tog, og dermed supplering med togbusser, fra Korsør og ind mod København fra den 24. marts til den 12. juni 2019.

I påsken (fra den 17. april til den 22. april 2019) kører der slet ingen tog mellem Nyborg og Roskilde.

Arbejderne på Ringsted-Femern Banen gør desuden, at der ikke kører tog, og at der bliver indsat togbusser i flere perioder:

 • Mellem Ringsted og Næstved kører der ingen tog fra den 24. marts til den 23. april 2019.
 • Mellem Næstved og den midlertidige station Orehoved kører der ingen tog fra 29. marts til den 2. september 2019.
 • Mellem Orehoved og Nykøbing Falster kører der ingen tog fra den 29. marts til den 29. september 2019.

For passagererne er det en god idé at holde sig opdateret via rejseplanen eller dsb.dk og tage højde for, at der kan være mange passagerer i togene, når man rejser.

Der bliver ganske travlt på flere sjællandske spor

Sporarbejde Ringsted-Korsør:

 • Ballastrensning på 2,7 kilometer fri strækning tæt på Slagelse Station.
 • Ny sporkasse på 10,3 kilometer fri strækning tæt på Slagelse Station.
 • Udskiftning af 16 kilometer skinner på fri strækning imellem Fjenneslev og Forlev.
 • Justering af 13 kilometers køreledningsanlæg.
 • Drænlægning på en strækning over 1,6 kilometer.
 • Udbedring af cirka 60 meter blød bund.
 • Sporsænkning ved Grøftevej og Sorøvej.

Ringsted-Femern Banen:

 • Mellem Næstved og Vordingborg er det brorenoveringer, dæmningsforstærkninger og kurveforlægninger.
 • Hertil kommer nyt spor og nye skinner på dele af strækningen samt stationsarbejder i Lundby og Vordingborg.
 • Mellem Orehoved og Nykøbing Falster skal det eksisterende spor fjernes og nyt spor skal bygges. Samtidig forberedes til det kommende dobbeltspor på strækningen.

Den nye bane København-Ringsted:

 • Gravearbejde til dræn og kørestrømsarbejde på og omkring Ringsted Station.
 • Fjerne gamle spor og lægge nye spor øst for Ringsted Station.
 • Klargøre og teste et nyt sikringsanlæg på Ringsted Station.

Elektrificering Køge Nord-Næstved:

 • Banedanmark afslutter elektrificeringen af strækningen Køge Nord-Næstved Nord i foråret 2019. Derefter går de i gang med at elektrificere Næstved Station.

Øverst: Togskinner. (Foto. Banedanmark). RK.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.