Regionen vil tiltrække udenlandsk sundhedspersonale

Zand.News – »Det er dygtige medarbejdere, vi kan rekruttere i udlandet. De har den nødvendige faglighed til at kunne udrede og behandle patienterne. Men det er helt afgørende, at de kan kommunikere med patienterne og deres kollegaer. Derfor hjælper vi dem med at lære dansk og med at falde godt til. Det giver forudsætningerne for at kunne hjælpe patienterne og for, at vi kan have gavn af medarbejderne i længst mulig tid,« lyder det fra Region Sjælland.

Med budget 2024 styrkes rekrutteringsindsatsen overfor udenlandsk sundhedspersonale. Det skriver Region Sjælland i en meddelelse.

Kort maskingenereret resume skrevet af kunstig intelligens (AI): Region Sjælland vil intensivere rekrutteringen af udenlandsk sundhedspersonale med budgettet for 2024. To millioner kroner er afsat til en strategisk rekrutteringsindsats, der inkluderer dansk sprogundervisning for de ansatte fra udlandet. Dette initiativ sigter på at sikre, at de ansatte kan kommunikere effektivt med patienter og kolleger. Regionsrådsformand Heino Knudsen understreger værdien af at tiltrække dygtige medarbejdere fra udlandet, især når der er behov for specialister. Region Sjælland har allerede oplevet en stigning på 37 procent i ansættelse af udenlandsk uddannede læger mellem 2013 og 2019. Udenlandsk sundhedspersonale kommer primært fra andre EU-lande, da deres vej til dansk autorisation er kortere end for ikke-EU-sundhedspersonale.

To millioner til strategisk rekrutteringsindsats

Når der mangler sundhedspersonale på sygehusene, er en af løsningerne at kigge ud over landets grænser efter for eksempel læger eller sygeplejersker.

Nu skruer Region Sjælland op for rekrutteringen af udenlandske medarbejdere. Med budget 2024 er der nemlig sat ekstra penge af til at rekruttere i udlandet og til dansk sprogundervisning af de medarbejdere, der rekrutteres.

»International rekruttering giver os mulighed for at finde dygtigt personale uden for landets grænser. Det er en gevinst, både når vi generelt har behov for at tiltrække ekstra personale, eller hvis vi skal have helt særlige specialistkompetencer,« forklarer regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Med budgettet er der sat 2 millioner kroner af til en strategisk rekrutteringsindsats, der sikrer én indgang i forhold til tiltrækning og tilknytning af nationalt og internationalt sundhedspersonale.

»Sygehusene rekrutterer allerede i udlandet. Nogle er dygtige til for eksempel at få fat i de yngre læger, som afdelingerne kan forme, mens andre har gode erfaringer med at tiltrække erfarne specialister. Vi vil fra centralt hold understøtte det bedre, så vi kan gøre mere af det hele,« fortæller Heino Knudsen.

En million kroner til styrket sprogindsats

I dag har regionen sprogkonsulenter ansat til at hjælpe udenlandske medarbejdere med at lære at tale dansk og opfylde regionens sprogkrav. Dansk sprog er naturligt nok en vigtig forudsætning for at kunne udrede og behandle patienter – og i det hele taget fungere i sundhedsvæsenet.

Derfor indeholder budget 2024 også 1 million kroner ekstra til sprogområdet. Pengene skal gå til at supplere regionens allerede eksisterende sprogtilbud.

»Det er dygtige medarbejdere, vi kan rekruttere i udlandet. De har den nødvendige faglighed til at kunne udrede og behandle patienterne. Men det er helt afgørende, at de kan kommunikere med patienterne og deres kollegaer. Derfor hjælper vi dem med at lære dansk og med at falde godt til. Det giver forudsætningerne for at kunne hjælpe patienterne og for, at vi kan have gavn af medarbejderne i længst mulig tid,« forklarer Heino Knudsen.

Størst stigning i udenlandske speciallæger

Det er ikke noget nyt, at Region Sjælland finder dygtige medarbejdere i udlandet. De seneste nationale tal for udviklingen i udenlandske speciallæger kommer fra Sundhedsstyrelsens Lægeprognose. Her fremgår det, at stigningen i antallet af ansatte udenlandsk uddannede læger blandt de fem regioner har været størst i Region Sjælland i perioden 2013-2019, hvor der er sket en stigning på cirka 37 procent.

Ud over sprogundervisning får nogle udenlandske medarbejdere også hjælp til at finde bolig, hjælp til at finde job til medfølgende partner og hjælp til at indskrive børn i skole eller daginstitution.

Udenlandsk sundhedspersonale kommer primært fra andre EU-lande, da deres vej til dansk autorisation er noget kortere end for sundhedspersonale fra ikke-EU-lande. Dansk autorisation er en forudsætning for at kunne arbejde som for eksempel læge eller sygeplejerske.

Øverst: Regionshuset. (Foto: Region Sjælland). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/owlt