12.000 politianmeldelser om IT-relateret kriminalitet

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Samhandel udgør en tredjedel af anmeldelserne. I vores politikreds udgør samhandel 263 anmeldelser ud af 668, hvor borgere er blevet snydt i forbindelse med private handler via salgsannoncer på nettet.

Den nye halvårsanalyse for politiets landsdækkende center for it-relateret økonomisk kriminalitet (LCIK) kortlægger blandt andet, hvilke former for IT-relateret kriminalitet, som danskerne har anmeldt i centrets første halve leveår. Det skriver Rigspolitiet.

Der er typisk en enkelt gerningsmand bag mange forhold

Politiet oprettede i december 2018 et landsdækkende center for indledende efterforskning og forebyggelse af sager vedrørende IT-relateret økonomisk kriminalitet.

Centret har i perioden fra december 2018 til maj 2019 modtaget 12.162 anmeldelser.

»Vi taler om en form for kriminalitet, som mange danskere enten selv har været udsat for eller kender nogen, der har,« siger Trine Møller, centerchef i LCIK, og fortsætter:

»Det er en kriminalitetsform, hvor der typisk er tale om, at én gerningsmand står bag mange forhold. Det er en del af forklaringen på de over 12.000 anmeldelser. For os understreger de mange anmeldelser, at det har været den rette prioritering at oprette et nationalt center.«

Samhandel mellem borgere udgør en tredjedel af anmeldelserne

Sagsområdet “Samhandel” udgør over en tredjedel af anmeldelserne. Her er der tale om sager, hvor borgere bliver snydt af andre borgere, når de forsøger at handle sammen via salgsannoncer på nettet.

LCIK’s rolle er bl.a. at skabe et overblik over de mange sager, der enkeltvis fremstår små, men tilsammen kan være en del af noget større. En modus, som typisk gør sig gældende i sager om samhandel.

»Et godt eksempel er en sag fra Nordjyllands politi, hvor LCIK har bidraget til opklaring af i alt 197 forhold om bedrageri begået af den samme gerningsmand. Gerningsmanden oprettede en salgsannonce, som mange borgere reagerede på. Borgere overførte penge, men varen dukkede aldrig op. Gerningsmanden blev varetægtsfængslet og senere dømt for alle 197 tilfælde,« siger Trine Møller.

Centret understøtter på den måde landets 12 politikredse og tager sig blandt andet af de indledende efterforskningsskridt for at identificere mønstre og koble sager til hinanden på tværs af kredsgrænser.

Antallet af anmeldelser i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds:

  • Afpresning: 46
  • Kontaktbedrageri mod borgere: 44
  • Kontaktbedrageri mod virksomheder/foreninger: 14
  • Bedrageri mod finansielle institutioner og kreditgivere: 94
  • Misbrug af adgang til netbank/betalingstjenester: 44
  • Misbrug af betalingskortoplysninger: 120
  • Samhandel: 263
  • Hovedtotal: 668.

Se oversigt over anmeldelser på: politi.dk (excel).

Laver præcise og målrettede forebyggelseskampagner

Det er første gang, at politiet kortlægger IT-relateret økonomisk kriminalitet så detaljeret. Og det har vist sig særligt nyttigt, når det kommer til forebyggelse.

»Vi har et rigtig godt overblik over, hvilke typer for IT-relateret økonomisk kriminalitet, danskerne anmelder. Samtidig ved vi også, hvilke dele af befolkningen, der udsættes for særlige former for kriminalitet. For eksempel hvor anmelderen kommer fra, deres alder og så videre. Det betyder, at vi løbende kan lave meget præcise, målrettede forebyggelseskampagner,« siger Trine Møller og fortsætter:

»Det har vi blandt andet gjort i forbindelse med, at vi kunne se en tendens til, at især ældre borgere blev franarret personlige oplysninger over telefonen. Så snart vi blev opmærksomme på problemet, gik vi ud og advarede via en række platforme og samarbejdspartnere. Det samme har vi gjort med CEO-fraud og salg af falske festivalbilletter. Det er den type initiativer, der forhåbentlig er med til at knække kurven for IT-relateret økonomisk kriminalitet.«

Øverst: Genrefoto. (Foto: FirmBee / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.