Regionen investerer grønnere og mere bæredygtigt

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – Region Sjællands investeringsstrategi skal medvirke til at sikre den grønne omstilling, og det er der også god økonomi i.

525 millioner kroner. Det er det beløb, Regionsrådet i Region Sjælland har besluttet at investere i grønne, bæredygtige og socialt ansvarlige virksomheder med en god ledelseskultur.

Beslutningen udspringer af rådets budgetaftale for 2020. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Grøn politik og økonomi går op i en højere enhed

Fra nationalt hold er det fastsat, at regionerne skal have et vist antal kroner og ører i kassebeholdningen. Pengene kan og må ikke anvendes til for eksempel sundhedsopgaver, men bruges i stedet til afbetaling af lån, anlægsinvesteringer og lignende, når de ikke investeres i investeringsfonde.

Som en del af budgetaftalen for 2020 besluttede et samlet regionsråd, at regionens investeringsstrategi skal medvirke til at sikre den grønne omstilling ved at stille krav til de midler, som regionen investerer.

Med den beslutning samt gårsdagens vedtagelse af regulativ for finansielle aktiviteter, er 525 millioner kroner øremærket til grønne investeringer af politikerne i Region Sjælland.

»Vi vil gerne skubbe på for at hjælpe med den grønne omstilling og investere i de værdier, som vi står inde for. Det har vi sikret nu. Udover vores prioritering fra politisk hold, så er det også vurderingen fra vores kapitalforvaltere, at der er god økonomi i at lave denne omlægning. Politik og økonomi går i det her tilfælde op i en højere enhed,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Investerer i grønne i obligationer og værdipapirer

For at sikre, at der også i fremtiden er penge på kistebunden, investerer regionen i obligationer og værdipapirer for at få mest muligt ud af pengene.

De investeringer skal fremover have større fokus på at være grønne, bæredygtige og socialt ansvarlige. Investeringer er altid forbundet med en risiko, og man kan derfor ikke på forhånd vide, hvordan udviklingen bliver.

Regionens kapitalforvaltere placerer pengene i investeringsfonde, som dels fravælger nogle produkter og virksomheder (såsom våben, tobak, fossile brændstoffer og så videre), og som dels tilvælger virksomheder, der scorer højt på en såkaldt ESG-rating (environment, social, governance), hvilket også dækker over grønne kriterier for investeringerne.

Øverst: Regionsrådsformand Heino Knudsen (S). (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.