Region Sjælland går ud af COVID-beredskab

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – »Eftersom blandt andet COVID-19 og influenza fortsat optager meget personale på medicinske afsnit, er det endnu ikke muligt i større omfang at afvikle udsatte ventelister,« lyder det fra koncerndirektøren i Region Sjælland.

Fra i går den 1. april 2022 bliver COVID-19-patienter fordelt efter almindelige visitationsregler. Sygehusene samarbejder fortsat om at fordele patienter med blandt andet COVID-19 og influenza. Det oplyser Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Sæsonsygdomme har strakt sig ind i foråret

COVID-19-beredskabet i Region Sjælland ophører fra 1. april. Det blev besluttet på et møde i den regionale krisestab i Region Sjælland den 29. marts.

Det betyder, at patienter fremover vil blive fordelt ud fra almindelige arbejdsgange, hvor de igennem pandemien er blevet fordelt ud fra det “trappetrin”, som regionen har befundet sig på i beredskabet.

Baggrunden er, at der de seneste uger har været færre indlagte med COVID-19 i Region Sjælland – fra 144, da indlæggelsestallene senest toppede omkring 22. februar til 103 indlagte 29. marts. Ud af de 103 er 37 indlagt med COVID-19 som A-diagnose.

»Vinterens sæsonsygdomme har strakt sig ind i foråret, og der er fortsat mange indlagte på de medicinske afdelinger, men det er nu i lige så høj grad sygdomme som influenza og rotavirus, der er årsag til indlæggelserne. Derfor er der også behov for at vi fremover fordeler COVID-19-patienter efter samme system som andre patientgrupper,« siger koncerndirektør Jesper Gyllenborg.

Regionens sygehuse vil fortsat koordinere, så patienterne fordeles bedst muligt.

Udsatte operationer: For tidligt at afvikle

Selvom Region Sjælland lægger COVID-19-beredskabet bag sig, så betyder det ikke, at regionen endnu er klar til at tage hul på at afvikle den pukkel af operationer, der er blevet udskudt på grund af pandemien.

»Eftersom blandt andet COVID-19 og influenza fortsat optager meget personale på medicinske afsnit, er det endnu ikke muligt i større omfang at afvikle udsatte ventelister. Når presset fra sæsonsygdommene tager af, vil vi gå i gang med at afvikle puklen af blandt andet udsatte operationer. Men det skal ske i et tempo, hvor vi kan følge med,« siger Jesper Gyllenborg.

Farvel til mundbind for besøgende

Samtidig med at Region Sjælland går ud af beredskabet, er 1. april også dagen, hvor besøgende på hospitalerne kan smide mundbindene, og hvor de ikke længere skal vise coronapas.

Regionen drosler også ned for arbejdet med at teste for COVID-19. Fra næste uge vil regionen kun teste i tilfælde, hvor en læge vurderer det nødvendigt.

Ukrainske flygtninge giver nye opgaver

Mens COVID-19 er på tilbagetog, er der kommet nye beredskabsopgaver til i regionen i form af blandt andet hjælp til ukrainske flygtninge, der kommer til landet.

»Indtil videre er der kun ankommet få patienter til landet og regionen, men vi følger udviklingen tæt i Region Sjællands kriseberedskab,« siger Jesper Gyllenborg.

Via Region Sjællands kriseberedskab sørger Det Nære Sundhedsvæsen for sundhedstjek i Rødby, mens Psykiatrien har åbnet en psykosocial hotline og står for yderligere psykologisk krisehjælp til de ukrainske flygtninge og herboende ukrainere, der har behov for det.

Øverst: Slagelse Sygehus. (Foto: Region Sjælland). PM/roke

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.