Patientrettigheder suspenderes i Region Sjælland

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 11 måneder siden.

Zand.News – Forretningsudvalget i Region Sjælland har besluttet at suspendere patientrettighederne fra den 3. januar. »Patienterne forsvinder jo ikke ved at suspendere deres rettigheder,« lyder det fra et mindretal.

Forretningsudvalget i Region Sjælland har i dag besluttet at suspendere patientrettighederne fra den 3. januar til den 30. januar 2022 på sygehusene. Kræftpatienter og andre akutte patienter vil fortsat få tilbud om hurtig udredning og behandling. Det oplyser Region Sjælland i en pressemeddelelse.

COVID-19 og den afledte stigning er årsag til stigningen

For at sikre tilstrækkelig med plads og hænder på sygehusene til at håndtere den store smittespredning med COVID-19 og den forventede afledte stigning i indlæggelser, besluttede Folketinget i sidste uge at gøre det muligt at suspendere patientrettighederne.

Det har Forretningsudvalget i Region Sjælland i dag vedtaget at gøre brug af på regionens sygehuse. Psykiatrien er dog ikke berørt af suspenderingen.

»Det er vigtigt for os, at vores sundhedsvæsen kan tage sig af de mest kritisk syge patienter såsom kræftpatienter og patienter med livstruende sygdomme. Derfor har vi vedtaget suspenderingen, så vores sygehuse kan have fuldt fokus på de patienter. Samtidig er det en prioritet for os, at vi i så stort et omfang som muligt udnytter mulighederne for behandling af patienter på private sygehuse og klinikker,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S) og fortsætter:

»Med brugen af de private sygehuse gør vi alt for at sikre, at så mange patienter som muligt får tilbudt en behandling hurtigst muligt. For at sikre, at alle borgere har lige adgang til behandling, vurderes og prioriteres patienterne ud fra en lægefaglig vurdering. Det er i den sammenhæng vigtigt at understrege, at hvis man oplever en forværring i sin sygdom, skal man kontakte den afdeling, man er tilknyttet på sygehuset.«

Kontaktinformationerne til afdelingerne vil som regel fremgå af det brev, man har modtaget fra sygehuset, og ellers kan man finde informationerne på regionens hjemmeside www.regionsjaelland.dk. Da det ikke er alle behandlinger og udredninger, som de private sygehuse kan håndtere, vil der være patientgrupper, som ikke vil kunne henvises til private sygehuse.

Patienterne forsvinder ikke ved at suspendere rettigheder

I Forretningsudvalget stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre for forslaget, mens Venstre og Det Konservative Folkeparti stemte imod.

Venstre og Det Konservative Folkeparti havde følgende mindretalsudtalelse:

»Venstre og Konservative mener, at patienternes rettigheder til hurtig udredning og behandling er et fundamentalt styringsredskab i det danske sundhedsvæsen. Pengene skal følge patienten, så man sikrer, at al ledig behandlingskapacitet i både det offentlige og det private sundhedsvæsen bruges bedst muligt. Det gælder ikke mindst i en situation, hvor corona-pandemien presser sundhedsvæsenet, hvorfor al ledig kapacitet skal tages i anvendelse.«

»Patienterne forsvinder jo ikke ved at suspendere deres rettigheder. Ingen bliver raske af at stå på venteliste. Hvis du er henvist for eksempel til en knæ- eller hofteoperation, er det afgørende at kende ventetiden, ligesom de meste sårbare patienter i særlig grad har glæde af rettigheder på lige fod med andre mere ressourcestærke patienter. Patienterne skal have frihed og flere muligheder for at vælge et alternativ til det offentlige tilbud.«

»Vi noterer os, at flere patientforeninger er stærkt bekymrede ved udsigten til, at patienternes rettigheder forsvinder, idet man frygter at patienternes sygdomstilstand forværres betydeligt. Venstre og Konservative står på patienternes side, og vi kan derfor ikke støtte, at patienternes udrednings- og behandlingsret suspenderes i Region Sjælland,« står der i referatet.

Øverst: Regionshuset. (Foto: Region Sjælland). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.