Ny portal til whistleblowere i Slagelse

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 9 måneder siden.

Slagelse.News – Nu kan Slagelse Kommunes ansatte og samarbejdspartnere indgive oplysninger om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i en whistleblowerportal.

Slagelse.News – Slagelse Kommune har lavet whistleblowerordningen om til en portal, hvor kommunens ansatte og samarbejdspartnere kan indgive oplysninger om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder.

Den 17. december trådte en ny lov om beskyttelse af whistleblowere i kraft. Det betyder, at Slagelse Kommune har etableret en ny whistleblowerordning. Det oplyser kommunen i en nyhedsmeddelelse.

Tidligere skulle man kontakte borgerrådgiveren

Slagelse Kommune har i den forbindelse lavet whistleblowerordningen om til en portal, hvor ansatte i kommunen og kommunens samarbejdspartnere kan indgive oplysninger, hvis man har viden – eller begrundet mistanke – om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Slagelse Kommune. Tidligere har det fungeret ved, at man kontaktede borgerrådgiveren direkte.

I den nye portal kan man indberette relevante oplysninger, men du kan også læse mere om, hvem og hvad der kan indberettes. Du kan også læse, hvordan både den der indberetter og dem, der eventuelt indberettes om, bliver beskyttet, og hvordan deres data behandles.

Hvad kan indberettes til whistleblowerordningen?

Som udgangspunkt kan kommunens ansatte og samarbejdspartnere indberette om følgende forhold til whistleblowerordningen:

  • Oplysninger om strafbare forhold, herunder overtrædelser af eventuelle tavshedspligter, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, afpresning, bedrageri og bestikkelse.
  • Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivning, herunder lovgivning om magtanvendelse, forvaltningsloven, offentlighedsloven, databeskyttelsesloven samt efter omstændighederne for eksempel lovgivning, som har til formål at sikre folkesundheden, sikkerhed i transportsektoren eller beskyttelse af natur og miljø med videre, er omfattet.
  • Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, herunder undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet vil være omfattet. Det samme vil være tilfældet ved bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.
  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, for eksempel retningslinjer om gaver, tjenesterejser med videre.
  • Tilsidesættelse af faglige standarder, der for eksempel vil kunne medføre risiko for personers sikkerhed og sundhed, omsorgssvigt, alvorlige fejl og alvorlige uregelmæssigheder forbundet med it-drift eller it-systemstyring.
  • Særlige tilfælde, hvor mindre samarbejdsvanskeligheder indebærer store risici, og dermed udgør et alvorligt forhold.
  • Seksuel chikane eller andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, for eksempel grov chikane.

Du kan besøge portalen her: Indberetningssystem.
Du kan læse mere om whistleblowerordningen på: slagelse.dk.

Overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold kan indberettes til whistleblowerordningen. Det afhænger af en konkret vurdering af den enkelte indberetning, om der er tale om en indberetning, der vedrører alvorlige lovovertrædelser, seksuelle krænkelser eller øvrige alvorlige forhold.

Ordningen varetages af advokatfirmaet Norrbom Vinding og af kommunens nye whistleblowerenhed, som består af afdelingsleder i PersonaleJura, Anette Nielsen, Økonomi- og Digitaliseringschef, Kirsten V. Jensen, borgerrådgiveren, Lone Engly.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.