Nye fejl i brystkræftsagen i Region Sjælland

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Patienterstatningen har opdaget, at nogle af de ramte kvinder blev fejlvisiteret.

Patienterstatningen har opdaget, at der optræder visitationsfejl for nogle af de ramte kvinder i mammografi-sagen.

Dog har fejlene ikke ændret ved den gruppe kvinder, der allerede er identificeret. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Læs også: Region Sjælland sigtet i brystkræft-sagen.

En gennemgang af journalerne har påvist forkert visitering

Patienterstatningen har efter gennemgangen af en række journaler opdaget problemer med korrekt visitering i nogle af de ramte kvinders journaler fra sagen om de mangelfulde brystundersøgelser på Ringsted Sygehus i perioden fra den 1. marts 2013 til den 24. maj 2017.

»Det er kvinder, hvis kræft allerede er opdaget og behandlet, og hvor deres patientforløb er ved at blive gennemgået af Patienterstatningen, og hvor vi har fået de første tilbagemeldinger på afgjorte sager,« forklarer koncerndirektør i Region Sjælland, Leif Panduro Jensen, og fortsætter:

»Det handler helt kort om, hvorvidt kvinderne er kommet i den korrekte visitationsgruppe på baggrund af deres symptomer. Dette har betydning for, hvor hurtigt kvinden indkaldes til undersøgelse.«

Læs også: Regionen og ledende medarbejdere er sigtet.

Koncerndirektøren pointerer, at det ikke ændrer på alvoren i sagen, idet hovedproblemet fortsat er det samme.

»Det ændrer ikke på sagens omfang eller alvoren i den. Det er stadig den samme gruppe kvinder, og hovedproblemet er uændret, at man afstod fra klinisk mammografi og nøjedes med alene røntgenundersøgelse for dem visiteret til den mindst alvorlige gruppe,« siger Leif Panduro Jensen og fortsætter:

»Hvis man havde lavet klinisk mammografi, når det var relevant, ville man også have fanget de fejlvisiterede.«

Regionen har allerede henvendt sig til alle de berørte kvinder

Sagen handler stadig om de i alt 304 kvinder, hvor Patienterstatningen er i gang med at gennemgå flere af patientforløbene. Patienterstatningen skal samtidig vurdere, om kvinderne har ret til erstatning.

Alle kvinderne har fået kræft i den periode, hvor de mangelfulde brystundersøgelser foregik på Ringsted Sygehus, og har måske været omfattet af det.

Leif Panduro Jensen påpeger, at kvinderne i Region Sjælland ikke skal være nervøse for, om det også er sket i forbindelse med deres undersøgelse. Regionen har allerede henvendt sig til alle de berørte kvinder.

Dog er der en gruppe på 110 kvinder, som ikke har reageret på henvendelserne fra Region Sjælland.

Regionsformand: Alle patientforløb bliver minutiøst gennemgået

Heino Knudsen (S), regionsrådsformand Region Sjælland, ser med stor alvor på de nye oplysninger fra Patienterstatningen:

»Disse nye oplysninger viser, at det store fokus, vi har fra regionsrådets side på at komme helt til bunds i denne sag, er rigtigt. Derfor er jeg også tilfreds med, at alle patientforløb bliver minutiøst gennemgået i samarbejde med patienterstatningen,« siger regionsformanden og fortsætter:

»Sagen er en meget ulykkelig sag, som regionen på det dybeste har undskyldt overfor de berørte kvinder. Regionen har haft, har og vil fremover have fokus på at tage hånd om de berørte kvinder og tilbyde dem bedst mulig hjælp, ligesom der er fokus på at sikre kvaliteten i brystundersøgelserne nu og fremover.«

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.