Movia ændrer priser for handicapkørsel

Artiklen er opdateret for 7 måneder siden.

Zand.News – En gennemsnitlig handicaptur på 13 kilometer koster i dag 43 kroner. Fra 1. april 2024 vil prisen være 54 kroner.

Fra den 1. april 2024 ændrer Movia priserne for handicapkørsel med flextrafik. Priserne har ikke været reguleret siden 2011. Fremover vil priserne for handicapkørsel være underlagt takststigningsloftet, som hvert år fastsættes af Trafikstyrelsen. Det oplyser Movia i en pressemeddelelse.

Priserne har ikke været reguleret siden 2011

Med virkning fra 1. april 2024 regulerer Movia priserne for kørsel med flexhandicap, så priserne fremover følger prisudviklingen i den øvrige kollektive transport. Priserne har ikke været reguleret siden 2011. Fremover vil priserne være underlagt samme prisloft, som Trafikstyrelsen hvert år fastlægger for den øvrige kollektive transport. Samme loft gælder også for flextur og plustur

Reguleringen betyder, at startprisen, kilometertaksterne og abonnementet for handicapkørsel stiger med virkning fra 1. april 2024.

En gennemsnitlig handicaptur på 13 kilometer koster i dag 43 kroner. Fra 1. april 2024 vil prisen for en tilsvarende tur være 54 kroner. En tur på for eksempel 5 kilometer vil stige fra 24 til 30 kroner, mens en tur på 21 kilometer vil stige fra 62 til 78 kroner.

Fra 2025 vil prisen på handicapkørsel blive reguleret sammen med den øvrige kollektive transport. Dette sker hvert år den 3. søndag i januar.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Ulrik Jantzen / Movia). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/m7mk