Kræftudredning er et overset indsatsområde

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – En kræftforsker på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse får 3,8 millioner kroner til at bekæmpe kræft. Han skal tage fat i en af de helt store knaster i kræftforskningen, som er udredning af kræft.

Overlæge og forskningslektor Uffe Bødtger og Medicinsk Afdeling på Slagelse, Næstved og Ringsted sygehuse har modtaget en treårig bevilling på 3,8 millioner kroner fra Kræftplan IV til ph.d.-projekter.

Disse projekter skal bidrage med forskning i, hvordan man kan optimere udredningen af mistænkt kræft i lunge og lungehinder. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Specialiserede og individuelle behandlingsforløb

Ambitionerne er store hos overlæge og forskningslektor Uffe Bødtger, der står i spidsen for et forskningsprojekt, som skal tage fat om en af de helt store knaster i kræftforskning – udredning af kræft med udgangspunkt i specialiserede og individuelle behandlingsforløb.

»Dette projekt er resultatet af mange menneskers fælles visioner om at forbedre hverdagen for en gruppe af meget syge mennesker,« siger Uffe Bødtger og fortsætter:

»Drømmen er, at vi med forskning som omdrejningspunkt, skaber viden og udvikler kompetencer til glæde for nuværende og fremtidige patienter. Dette opnår vi ved at samarbejde på tværs af afdelinger og faggrupper og ved at inddrage patientforeninger og andre interesseorganisationer. Jeg glæder mig til at se dette vokse.«

Manglende opmærksomhed på kræftudredning

Udredningen af kræft er et område, der ikke har lige så stor opmærksomhed som forebyggelse og behandling af kræftsygdomme. For eksempel er kræftudredning ikke en af Kræftens Bekæmpelse mange indsatsområder.

Det sidste årti har medført store fremskridt i kræftbehandling med nye behandlingsformer, der tilpasses den enkelte patient. Men valg af den rette, individuelle behandling forudsætter, at udredningen er gået hurtigt og er nået til det korrekte resultat.

Hurtig og korrekt udredning forkorter også den belastende periode med uvished og angst, som både opleves af de som får stillet diagnosen kræft, men også alle dem hvor kræftmistanken afblæses.

»Derfor er det meget positivt, at Kræftplan IV nu har tildelt en stor bevilling til forskning i forbedret udredning af mistænkt kræft i lunge og lungehinde. Disse to kræftformer er begge forbundet med mange symptomer og kort levetid,« fortæller Uffe Bødtger.

Uffe Bødtger skal sammen med to andre seniorforskere og tre yngre læger blandt andet forske i, om nye udredningsmetoder kan forkorte og forsimple udredningen, så patienterne skal igennem så få og skånsomme undersøgelser som muligt.

Projektet foregår i samarbejde med seniorforskere Sjællands Universitetshospital Roskilde og Odense Universitetshospital.

»Målet er at inddrage alle nødvendige specialer og faggrupper i projektet, så forskningen omfatter alle aspekter af udredningen. Det betyder, at projektet både vil belyse om kræftudredningen forbedres af nye teknikker såsom scanningsmetoder, kikkertundersøgelser og måling af nye molekyler i blod eller væv, men også afklare patienternes oplevelse og tilfredshed i den belastende udredningsfase, hvor kræftmistanken nager,« siger Uffe Bødtger.

Planlægningen og rekrutteringen er i fuld gang

Aktuelt er Uffe Bødtger i fuld gang med at planlægge projekter med forskergruppen. En ph.d.-læge er i gang med sit projekt allerede, og to nye starter den 1. september 2019.

Derudover skal der rekrutteres en forskningssygeplejersker og en sekretær til det team, som skal drive en forskningsstyret klinik sammen med Uffe Bødtger.

Klinikken kommer til at varetage udredning af patienter med mistænkt kræft i lungehinden. Denne del af projektet forventes at være i luften i sidste kvartal i 2019.

Øverst: Overlæge og forskningslektor Uffe Bødtger. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.