Fik alle borgere mulighed for at stemme ved EP-valget?

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Korsor.News – Man kan brevstemme i hjemmet, hvis man ikke kan møde frem på grund af manglende førlighed. Et plejecenter glemte angiveligt enten at give dette tilbud til en 95-årig kvinde eller at formidle ønsket videre.

»Min mor på 95 er på plejehjemmet Lützensvej i Korsør og har bedt om at brevstemme til EU-valget. I dag (torsdag, red.) kl. 14.50 blev jeg ringet op af en SOSU fra plejehjemmet og spurgt, om jeg kom til min mor på søndag, fordi hun skal stemme,« skriver Lotte Brøns fra Korsør til Slagelse.News og fortsætter:

»Jeg forstod ikke helt, hvorfor jeg blev ringet om det, men det skyldtes, at Borgerservice havde glemt at komme på Lützensvej, så man kunne brevstemme, og nu ville personalet så, at jeg på søndag skulle køre min mor i kørestol til valgstedet. Jeg blev dog chokeret og forarget over, at noget sådant kan ske og over, at personalet skal ringe rundt til pårørende for at løse situationen.«

Borgerservice kørte planmæssigt ud til borgerne

Slagelse.News har derpå været i kontakt med Borgerservice, som afviser at have glemt noget, eftersom de slet ikke har modtaget nogen anmodning fra Plejecenter Lützensvej i Korsør.

Allerede mandag og tirsdag i forrige uge havde de været rundt hos de borgere, som havde anmodet om at stemme i eget hjem.

Læs også: Sidste frist for at brevstemme til folketingsvalget.

Det lykkedes ikke for Slagelse.News at få kontakt med Plejecenter Lützensvej i fredags, men de har efterfølgende kontaktet os, hvor de har forklaret, at de ikke havde været så opmærksomme på EP-valget

»Jeg har haft medarbejdere rundt, der har spurgt, om de (beboerne, red.) ville brevstemme, men de har måske ikke være så meget opmærksomme på EU-valget i den forbindelse, men på folketingsvalget,« forklarer Søren Schytt, der er virksomhedsleder på Plejecenter Lützensvej, til Slagelse.News og fortsætter:

»Og så da vores beboere modtager de her stemmekort om onsdagen, (…) så er der faktisk flere af vores beboere, som bliver opmærksomme på, jamen hov, jeg vil da gerne stemme til EU-valget. Og på det tidspunkt er det for sent at afgive en brevstemme.«

Læs også om general information på: Folketingsvalg 2019.

Vi har begået en fejl – men alle kunne stemme

Plejecentret kontaktede herefter pårørende til de beboere, som ønskede at stemme for at høre, om de ville have mulighed for at transportere dem hen til det nærliggende valgsted om søndagen. Der blev derimod sat personale til at hjælpe de beboere, som ikke havde pårørende.

»Vi har begået en fejl i og med, at de (beboerne, red.) ikke har haft mulighed for at brevstemme her på plejecentret, men det er ikke sådan, at ikke er nogen, som har fået mulighed for at afgive deres stemme,« uddyber virksomhedslederen.

Øverst: Margrethe Vestager Hansen, konkurrencekommissær i EU. (Foto: European Union / EP). RK.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.