Halter efter nordmænd og svenskere i kræftoverlevelse

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Danmark halter efter de ørige nordiske lande, selvom kræftplaner og pakkeforløb har givet et skub i den rigtige retning. Desuden skal et nyt center i regionen forske i social ulighed inden for kræftoverlevelse.

Kræftplaner og pakkeforløb har givet danskernes overlevelse efter kræft et skub i den rigtige retning. Men nye tal fra de nordiske lande viser, at vi stadig er blandt de dårligste i Norden, når det gælder kræftoverlevelse. Det skriver Kræftens Bekæmpelse i en pressemeddelelse.

Dårligere kræftoverlevelse end det øvrige Norden

Andelen af danskere, der overlever en kræftdiagnose, stiger. I perioden 2012-2016 overlevede 79 procent mænd og 81 procent kvinder en kræftdiagnose i mindst et år.

Det er en stigning i forhold til perioden 2007-2011, hvor det kun gjaldt 75 procent af mændene og 77 procent af kvinderne.

»Siden 60’erne har overlevelsen efter kræft været stigende. Og det fortsætter heldigvis – ikke bare i Danmark, men i alle nordiske lande. Men Danmark er det land, der har forbedret overlevelsen mest,« forklarer Gerda Engholm, statistiker i Kræftens Bekæmpelse.

Danskerne har siden 1970’erne haft dårligere kræftoverlevelse end Norge, Sverige, Island og Finland. Men nu haler vi ind på de andre lande og kan vinke farvel til bundplaceringen for mange kræftformer.

De fire nationale kræftplaner og pakkeforløb virker

Fremgangen begyndte med den første af fire nationale kræftplaner i 2000. De følgende tre kræftplaner kom i 2005, 2011 og 2017. Det er især kræftpakkerne fra 2008, som sikrer patienterne hurtigere vej til diagnose og behandling, der har skabt markante resultater for danske kræftpatienter.

»Tallene glæder mig utrolig meget. Kræft er ikke altid en sygdom, man dør af. Vi kan se, at tidsfrister for udredning og behandling hjælper flere til et liv efter kræft. Vi skal fortsætte med at sikre hurtig diagnose og behandling til dem, der bliver ramt af sygdommen,« siger Helen Bernt Andersen, formand i Kræftens Bekæmpelse.

»Det helt afgørende, at vi gør noget ved uligheden«

Selvom overlevelsen efter kræft stiger, er vi stadig bagud i forhold til Norge og Sverige. Sverige indtager førstepladsen – her overlever 85 procent mænd og 83 procent kvinder deres kræftdiagnose mindst et år.

Det skyldes især to ting: Vi danskere ryger og drikker for meget. Det betyder, at vi oftere får kræftformer, der skyldes tobak og alkohol, for eksempel lungekræft. Og det er kræftsygdomme med høj dødelighed.

Også ulighed i sundhed spiller en stor rolle, Det fastslog en hvidbog fra Kræftens Bekæmpelse, der blev offentliggjort i marts i år.

»Hvis endnu flere skal overleve kræft, er det helt afgørende, at vi gør noget ved uligheden. Hvis vi kunne hæve kræftoverlevelsen blandt dem med de laveste indkomster til niveauet for dem med de højeste indkomster, ville omkring 11.000 flere være i live fem år efter deres kræftdiagnose,« siger Helen Bernt Andersen.

Dansk Forskningscenter skal modarbejde social ulighed

Der er allerede tiltag på vej, idet Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS) skal forske i social ulighed. Det nye center hører til på Sjællands Universitetshospital under Klinisk Onkologisk Afdeling i Næstved.

Susanne Dalton holdt sin tiltrædelsesforelæsning den 12. april 2019 med titlen “Social ulighed i kræft – årsager og kliniske implikationer”.

Susanne Dalton er nyudnævnt professor ved Sjællands Universitetshospital i Næstved, hvor hun skal lede Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft, som skal modarbejde den sociale ulighed.

Læs også: Ny professor på universitetshospitalet i Næstved.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Noi Pornpan / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.