Frist for brystkræftoperation overholdes ikke i Region Sjælland

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Region Sjælland mangler brystkirurger, og det har ramt kvinder med brystkræft. Kun 22 procent blev opereret til tiden i 3. kvartal.

Mangel på speciallæger betyder, at Region Sjælland i seneste kvartal har oplevet et stort dyk i antallet af kvinder, der opereres til tiden for brystkræft.

Sjællands Universitetshospital undskylder over for kvinderne

Der mangler brystkirurger i Danmark, og den mangel har også ramt Region Sjællands behandling af kvinder med brystkræft.

Sundhedsstyrelsens tal for overholdelse af forløbstider i kræftpakkerne i 3. kvartal 2018 viser, at Region Sjælland har taget et stort dyk, når det gælder brystkræft. Mens 69 procent af kvinder med brystkræft blev opereret til tiden i 2. kvartal 2018, er tallet nede på 22 procent i 3. kvartal.

Beth Lilja, vicedirektør på Sjællands Universitetshospital, kalder det en dybt ulykkelig situation fremkaldt af mangel på de rette speciallæger.

»Jeg vil gerne sige undskyld til de kvinder, der ikke er blevet opereret til tiden. Det er naturligvis en helt uacceptabel situation, at vi ikke har kunnet behandle til tiden, og det lever ikke op til vores normale standarder for god kvalitet i behandlingen,« siger Beth Lilja og fortsætter:

»Der mangler brystkirurger i Danmark, og desværre har vi haft to brystkirurger, der har fået andet job i år. Det giver udfordringer. Der mangler simpelthen speciallæger til at operere kvinderne.«

Svenske speciallæger skal hjælpe med brystkræftoperationer

Det er nu lykkedes Sjællands Universitetshospital at skaffe to speciallæge-konsulenter til at hjælpe med brystkræftoperationer.

»Vi har skaffet disse to speciallæger i Sverige, og vi forventer, at yderligere en speciallæge er på vej. Så nu tilbydes alle kvinder operation til tiden enten hos os selv eller i en naboregion. Vi har desværre tidligere heller ikke været gode nok til i tide at tilbyde patienterne operation uden for regionen. Det har vi nu rettet op på,« fortæller Beth Lilja.

Der er dog også andre årsager til, at nogle kvinder ikke bliver opereret for brystkræft indenfor tidsforløbene i kræftpakkerne. Der er kvinder, som først skal gennem ekstra undersøgelser – for eksempel af lymfeknuder – eller har en anden sygdom, som skal behandles først, før de kan tåle operationen. Endelig er der kvinder, der selv vælger at vente med operation af for eksempel private årsager.

I alt 111 kvinder er ikke blevet opereret til tiden i 3. kvartal 2018. Af dem skyldes 78 af forløbene mangel på kapacitet. 42 forløb skyldes, at patientens tilstand ikke har tilladt operation, mens 23 ikke er blevet opereret til tiden efter patientens eget ønske. Når tallet tilsammen giver mere end 111, skyldes det, at der kan være flere samtidige faktorer.

Fremgang på 10 ud af 13 kræftpakker såsom hoved- og halskræft

Samlet set har Region Sjælland i 3. kvartal 2018 haft fremgang på 10 ud af 13 kræftpakker. For eksempel er der realiseret en væsentlig forbedring for kirurgisk behandling af hoved- og halskræft, hvor målopfyldelsen i 2018 er steget fra 63 procent til 95 procent.

Målopfyldelsen for kirurgisk behandling af lungekræft er øget fra 58 procent til 91 procent. I 2019 sættes yderligere fokus på kræftpakkeområdet.

De dårlige tal for brystkræft betyder, at Region Sjælland samlet set har en ringere overholdelse af forløbstider i 3. kvartal 2018. Region Sjælland overholdt således forløbstider i kræftpakkerne for 73 procent af 730 patientforløb i 3. kvartal 2018. Et fald fra 77 procent i 2. kvartal.

Der overvejes i øjeblikket flere løsninger end de allerede iværksatte, der kan styrke brystkræftkirurgien i Region Sjælland. Forretningsudvalget i Region Sjælland har således også brystkræftkirurgien på dagsorden, når man mødes 17. december 2018.


Illustration: basker_dhandapani / Pixabay.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.