Flere ansøgere til regionens gymnasier

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – De gymnasiale uddannelser og EUX er igen i år et populært valg blandt de unge i regionen, hvor hele 8.847 unge har søgt ind på en ungdomsuddannelse.

De gymnasiale uddannelser og EUX er igen i år et populært valg blandt de unge, når de skal vælge en ungdomsuddannelse i Region Sjælland. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

189 unge flere unge har søgt en ungdomsuddannelse

I år har alt 8.847 unge søgt ind på enten STX (studentereksamen), HF (højere forberedelseseksamen), HHX (højere handelseksamen), HTX (højere teknisk eksamen) eller EUX (studiekompetencegivende eksamen) i Region Sjælland. Det er en stigning på 189 unge i forhold til sidste år.

»Jeg er utroligt glad for, at så mange unge vælger en ungdomsuddannelse. Vi har stadig alt for mange unge i regionen, som aldrig når længere end Folkeskolen, og der skal altså mere til på fremtidens arbejdsmarked. Med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse har man et langt stærkere udgangspunkt,« siger Peter Jacobsen (DF), formand for Udvalg for Regional Udvikling.

For tredje år i træk har HF en fremgang i ansøgertallet, og modsat sidste år har HHX og EUX også oplevet en fremgang i antallet af ansøgere i Region Sjælland.

Til gengæld er søgetallet til STX og HTX gået en anelse tilbage. Det almene gymnasium, STX, er dog fortsat det mest populære uddannelsesvalg blandt de gymnasiale uddannelser i Region Sjælland med i alt 4559 ansøgere.

I Region Sjælland har 29 procent af de 25-årige kun folkeskolen som højst fuldførte uddannelse. Det er den højeste andel blandt alle regionerne og langt over landsgennemsnittet på 17 procent.

Faldende ungdomsårgange presser uddannelsesdækningen

Ungdomsårgangene i år er nogenlunde samme størrelse som sidste år i Region Sjælland, men frem mod 2030 vil hele landet opleve faldende ungdomsårgange.

Særligt vil tendensen ramme Region Sjællands yderkommuner, hvor der vil være 20 procent færre unge end i dag. Det betyder, at elevgrundlaget til uddannelserne vil blive mindre, og det kan presse uddannelsesdækningen i Region Sjælland.

Ansøgerne vil få en foreløbig plads på et gymnasium, og de vil blive optaget på uddannelsesstedet efter folkeskolens afgangseksamen, hvis de lever op til optagelseskravene. Ansøgerne modtager besked om deres foreløbige plads senest den 1. maj. Sidste år fik 99 procent af ansøgerne en foreløbig plads på deres første prioritet til en gymnasial ungdomsuddannelse.

»Alle vores unge skal fortsat kunne tage en ungdomsuddannelse i Region Sjælland, uanset hvor i regionen de bor. Med færre unge i fremtiden kan det blive nødvendigt, at Regionsrådet kigger på, hvilke redskaber vi har for at sikre uddannelsesmulighederne lokalt,« siger Peter Jacobsen og fortsætter:

»Det kunne meget vel blive nødvendigt med en regulering af kapaciteten på de gymnasiale ungdomsuddannelser. Samtidig er det også vigtigt, at vi fortsat samarbejder med de øvrige regioner om at sikre uddannelsesmuligheder for unge i hele landet.«

Øverst: Genrefoto. (Foto: Pintera Studio / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.