Ekstra penge til sygeplejefaglige forskningsprojekter

Artiklen er opdateret for 12 måneder siden.

Zand.News – Region Sjælland og Absalon har bevilget 4,3 millioner kroner til fem nye sygeplejefaglige forskningsprojekter, herunder et projekt på Slagelse Sygehus, der skal styrke sygeplejen til udsatte børn og forældre.

Fem nye projekter har modtaget støtte fra Region Sjællands millionpulje til sygeplejefaglig forskning. Sammen med Professionshøjskolen Absalon har regionen uddelt 4,3 millioner kroner til styrkelse af sygepleje til socialt udsatte forældre og børn samt palliative indsatser for patienter med kroniske diagnoser. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Projekterne kommer borgere og patienter til gode

Region Sjælland og Professionshøjskolen Absalon har bevilget 4,3 millioner kroner fordelt på fem nye sygeplejefaglige forskningsprojekter, der skal komme borgere og patienter til gode.

De 4,3 millioner kroner fordeler sig på to større projekter samt tre såkaldte modningsprojekter, der kan udvikle sig til større forskningsprojekter på sigt.

Alle fem projekter gennemføres i tæt samarbejde mellem sygeplejefaglige forskere fra Region Sjælland og Absalon og bidrager til at øge kvaliteten af den behandling og pleje, som patienterne møder.

Bedre palliative indsatser til kronisk syge patienter

Knap 1,4 millioner kroner går til et projekt, der skal hjælpe patienter med en kronisk fremadskridende sygdom, som har brug for palliative indsatser.

For disse patienter sker forværringen gradvist, og i forhold til patienter med akut uhelbredelig sygdom, er der en større risiko for, at man for sent får iværksat tiltag, der matcher patientens og pårørendes behov for omsorg og pleje i den sidste tid. Projektet foregår på Sjællands Universitetshospital.

Styrket sygepleje til udsatte børn på Slagelse Sygehus

2,3 millioner kroner tildeles et forskningsprojekt, der skal styrke sygeplejen til udsatte børn og forældre. Projektet er knyttet til Børneafdelingen på Slagelse Sygehus. Baggrunden for projektet er blandt andet, at udsatte forældre med for tidligt fødte børn indlagt med abstinenssyndrom ofte føler sig stigmatiseret og svigtet.

Sygeplejersker på børneafdelinger oplever det svært at tilbyde udsatte forældre og børn pleje og behandling, der matcher deres behov. Målet er derfor at udvikle og styrke specialfaglige kompetencer, som kan sikre kvalificeret sygepleje til denne gruppe og dermed give familier og børn en bedre start.

Følgende fem projekter modtaget bevillinger:

  • Metodeudvikling af pædiatrisk sygepleje til socialt udsatte forældre, børn og unge, 2.290.439 kroner.
  • Implementation of tools and guidelines in general palliative care in the hospital, 1.362.020 kroner.
  • Pårørendes behov for støtte ved plejeorlov, 233.500 kroner.
  • Personcentreret praksis, Kløft mellem uddannelse og praksis reduceres, 233.500 kroner.
  • Kortlægning af sygeplejerskers forståelse af delirium hos patienter med neurologiske sygdomme, 233.000 kroner.

Øverst: Slagelse Sygehus. (Foto: Slagelse Media). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.