Antallet af dræbte i trafikken steg i 2019

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – Ni ud af ti ulykker i trafikken skyldes adfærd. Det kan for eksempel være uopmærksomhed, for høj fart eller spritkørsel. Sidste år blev 32 dræbt i Region Sjælland, hvoraf de 19 trafikdrab skete i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds.

Det er stærkt bekymrende, at antallet af dræbte i trafikken steg i 2019, og at det ikke er lykkes at reducere antallet af alvorligt tilskadekomne nævneværdigt, mener Rådet for Sikker Trafik.

Trafiksikkerheden bør have større fokus, hvis ulykkestallene skal ned. Det skriver Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

Stigning i antallet af dræbte på 16% fra 2018 til 2019

I 2019 mistede 199 personer livet i trafikken, mod 171 i 2018, viser de officielle ulykkestal for 2019, som Vejdirektoratet har offentliggjort i dag.

Antallet af alvorligt tilskadekomne faldt kun med 2 procent fra 1.862 i 2018 til 1.822 i 2019, viser tallene.

Ulykkestallene er bekymrende læsning, da der dermed er sket en stigning i antallet af dræbte på 16 procent i trafikken fra 2018 til 2019, og reduktionen i antallet af alvorligt tilskadekomne næsten ikke er til at få øje på. Og desværre er det en tendens, som vi har set gennem flere år.

»Ser man på ulykkestallene over de sidste fem år, så er der god grund til at blive bekymret på flere området. I den periode har 22 procent flere fodgængere mistet livet eller er kommet alvorligt til skade i trafikken,« siger Jesper Hemmingsen, specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik, og fortsætter:

»Blandt cyklisterne er ulykkestallene steget med 13 procent, og blandt motorcyklisterne er der tale om en stigning i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne på 6 procent. I samme periode er det kun lykkes at reducere antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne bilister med 1 procent.«

32 blev dræbt i trafikken i Region Sjælland sidste år, hvoraf de 19 mistede livet i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds.

Artiklen fortsætter under tabellen.

Antal ulykker og personskader fordelt på regioner i 2019. (Grafik: Rådet for Sikker Trafik).
Antal ulykker og personskader fordelt på politikredse i 2019. (Grafik: Rådet for Sikker Trafik).

Personskadeulykker er ulykker, hvor en eller flere personer bliver dræbt eller kommer til skade. Materielskadeulykker er ulykker, hvor der alene er materielle skader. Personskader anvendes om skader, der kræver behandling hos læge, tandlæge eller på hospital. Trafikdræbte er personer, der døde inden for 30 dage som følge af ulykken.

Færdselssikkerhedskommission må på banen

Hvis det skal lykkes at få antallet af dræbte og tilskadekomne ned, så kræver det øget fokus og prioritering på området, mener Rådet for Sikker Trafik.

Ni ud af ti ulykker i trafikken skyldes vores adfærd. Det kan for eksempel være uopmærksomhed, for høj fart, spritkørsel og så videre. Derfor er det vigtigt at sætte ind og påvirke adfærden i højere grad, hvis antallet af trafikulykker skal ned.

Men i flere politikredse har politiet været så presset af opgaver, at de har måtte nedprioritere deres færdselsindsatser. Og når man ser på, hvad det offentlige årligt bruger på adfærdsændrende kampagner og undervisning, så svarer det til mindre, end hvad Finansministeriet har opgjort et enkelt liv er værd.

I Færdselssikkerhedskommissionen har den nye formand, Andreas Steenberg fra Radikale Venstre, og næstformand, Kristian Pihl Lorentzen fra Venstre, begge meldt ud, at trafiksikkerhedsarbejdet skal prioriteres, når der skal laves en ny handlingsplan for, hvordan vi får antallet af trafikulykker ned i Danmark.

»Det er vigtigt, at Færdselssikkerhedskommissionen tager førertrøjen på og sætter kursen, så alle arbejder i samme retning og sætter koordineret ind på de områder, hvor ulykkerne sker,« siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik, og fortsætter:

»Det er vigtigt, at både adfærden påvirkes, kontrollen øges og at der fortsat arbejdes på at skabe sikre veje og køretøjer, hvis vi skal have færre dræbte og tilskadekomne i trafikken. Det er Færdselssikkerhedskommissionen tidligere lykkes med, og det kan den gøre igen.«

Øverst: Genrefoto. (Foto: Livinus / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.