Aftale mellem Region Sjælland og faglige organisationer

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Zand.News – Der er indgået en aftale mellem Region Sjælland og 23 faglige organisationer om at minimere afskedigelser og hjælpe opsagte medarbejdere videre til et nyt job.

Baggrunden er den vanskelige økonomiske situation i Region Sjælland, som betyder afskedigelse af op til 317 medarbejdere på sygehusene og i administrationen i løbet af november.

Derfor har det været dialog med de faglige organisationer om at afbøde konsekvenserne for medarbejderne mest muligt.

»Alle er enige om, at vi står i en meget alvorlig situation, hvor stort set alle faggrupper på sygehusene og i administrationen bliver berørt. Vi har nu haft konstruktive forhandlinger med de faglige organisationer og vi har indgået en god aftale med en række tiltag,« siger HR-direktør Marianne Evers i Region Sjælland.

Omplacering og kompetenceudvikling er i fokus

Aftalen er indgået med de 23 faglige organisationer, der har berørte medarbejdere, og de vigtigste punkter er:

»For det første: Vi gør en indsats til det sidste for at omplacere til ledige stillinger i stedet for at afskedige. Vi har aftalt en styrket indsats for at omplacere medarbejdere til andre stillinger for at minimere antallet af afskedigelser.

For det andet: Vi har afsat penge til kompetenceudvikling for at hjælpe afskedigede medarbejdere videre til nye job. Der er afsat en pulje på 750.000 kroner, der kan anvendes til kompetenceudvikling, der kan anvendes til at gøre medarbejderne attraktive for andre arbejdsgivere og i forhold til at løse nye opgaver.

For det tredje har vi fokuseret på de medarbejdere, der bliver tilbage. Der vil være hjælp til afdelingerne til at arbejde med deres fremtidige arbejdsmiljø og de forandringer, der er nødvendige for at løse opgaverne. Der blive udsendt et katalog med tilbud til afdelingerne, for eksempel om hvordan kan vi tackle forandringer,« fortæller Marianne Evers.

Tryghedsordning med jobbankbevis og fortrinsret

Region Sjælland har desuden en tryghedsordning, der betyder, at de medarbejdere, der afskediges i november, vil få et jobbankbevis og fortrinsret til at søge ledige stillinger i de næste halve år.

Sygehusene og Regionshuset er store arbejdspladser med en naturlig personaleomsætning, og det betyder, at der hele tiden kommer ledige stillinger.

Læs også: Op til 317 bliver opsagt i Region Sjælland.


Arkivfoto: Region Sjælland.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.